Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Pszenica jara

Wyszczególnienie
j.m.
cena zł
plon
wartość zł
plon
wartość zł
Produkcja
40
50
Koszty:  
1.Materiał siewny
dt
90,00
2,50
225,00
2,50
225,00
2.Nawożenie mineralne  
azotowe
kg
3,39
60,00
203,40
90,00
305,10
fosoforowe
kg
3,80
40,00
152,00
80,00
304,00
potasowe
kg
2,37
60,00
142,20
90,00
213,30
3.Środki ochrony rośłin  
Funaben Plus
kg
40,00
0,50
20,00
0,50
20,00
Alert
l
97,00
0,00
0,00
1,00
97,00
Yamato
l
84,00
0,00
0,00
1,50
126,00
Chwastox extra
l
16,50
3,50
57,75
3,50
57,75
4.Praca maszyn  
własna - ciągnik
cng.
56,60
11,00
622,60
13,00
735,80
najemna - zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
najemna - oprysk godz.  70,00  1,00  70,00 3,00 210,00
Razem koszty bezpośrednie  
1812,95
 
2613,95
Koszty bezpośrednie zł/dt  
45,32
 
52,28
Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie