Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zmiany w zasiłku macierzyńskim KRUS w 2016 r. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zmiany w zasiłku macierzyńskim KRUS w 2016 r.


Print Friendly, PDF & Email

Zmieniają się zasady przyznawania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zmiany wchodza od 1 stycznia 2016 r.

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która jest matką lub ojcem dziecka, przysposobiła dziecko lub przyjęła dziecko na wychowanie do ukończenia 7 roku życia i będzie wynosił 1000 zł miesięcznie. Kwotę zasiłku macierzyńskiego za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie do ilości dnia za które, przysługuje zasiłek macierzyński. Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego przysługuje jeden zasiłek macierzyński bez względu na liczbę urodzonych/ wychowywanych dzieci. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres 52 tygodni (1 rok) – w przypadku urodzenia jednego dziecka lub przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie lub przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci. 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci. 69 oraz 71 tygodni w przypadku posiadania czworga, pięciorga i więcej dzieci.

Osoba, która została wyłączona z ubezpieczenia (od dnia wyłączenia) traci prawo do zasiłku macierzyńskiego. Chcąc uzyskać prawo do zasiłku należy złożyć we właściwej jednostce terenowej KRUS wniosek w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. W przypadku złożenia wniosku po upływie 3 miesięcy jednak nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Jeżeli osoba ubezpieczona pobrała zasiłek macierzyński na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 roku to po dniu 1 stycznia 2016 przysługuje jej uzupełnienie zasiłku macierzyńskiego.

Anna Kuczyńska