Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zakup lub sprzedaż kwoty mlecznej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zakup lub sprzedaż kwoty mlecznej


Print Friendly, PDF & Email

Koniec roku kwotowego sprzyja zwiększonemu obrotu indywidualną ilością referencyjną mleka tzw. kwotą mleczną. Podejmując transakcję czy to kupna, czy sprzedaży, nie można pominąć prawnej strony zdarzenia.

Zawierając umowę kupna/sprzedaży trzeba zwrócić uwagę na fakt, że „kwota mleczna” ma konkretną wartość majątkową. Zatem w przypadku, gdy prawo do niej jest przedmiotem odpłatnej transakcji pomiędzy podatnikami podatku VAT w ramach ich działalności gospodarczej, to czynność ta stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

W przypadku, gdy stroną zbywającą jest rolnik ryczałtowy, a nabywcą podatnik podatku VAT, należy mieć na uwadze, iż w przypadku zakupu prawa majątkowego jakim jest kwota mleczna, podatnik jest jedynie usługobiorcą usługi polegającej na przeniesieniu prawa do wartości niematerialnej i prawnej. Zatem, zakupując od rolnika ryczałtowego prawo majątkowe w postaci kwoty mlecznej, nie jest nabywcą usługi rolniczej świadczonej przez ten podmiot, ani produktu rolnego przez niego wytworzonego. Z uwagi na powyższe, nabywca nie może udokumentować nabycia kwoty mlecznej od rolnika ryczałtowego fakturą VAT RR. Transakcję taką dokumentuje się zawierają pisemną umowę kupna/sprzedaży. Umowa zbycia prawa do indywidualnych ilości referencyjnych, jako umowa niewymieniona w art. 1 ust.1 pkt1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega temu podatkowi (PCC).

Iwona Łapińska