Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wkrótce uruchomienie Portalu Ogłoszeń dla beneficjentów PROW 2014-2020 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wkrótce uruchomienie Portalu Ogłoszeń dla beneficjentów PROW 2014-2020


Print Friendly, PDF & Email

Do 18 marca 2017 roku zostanie uruchomiony portal internetowy, na którym będą umieszczane zapytania ofertowe. Od momentu uruchomienia Portalu Ogłoszeń ARiMR dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych dostawców lub wykonawców będzie zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na portalu.

Na 30 dni przed planowanym uruchomieniem portalu ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji , obsługi oraz sposobu nabywania uprawnień w celu prawidłowego zalogowania do portalu.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru dostawców lub wykonawców dotyczy wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto   dla beneficjentów pomocy przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.

Powyższy obowiązek zostaje wprowadzony na mocy przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 które weszły w życie z dniem 18 stycznia 2017 roku. Wobec powyższego dla umów o przyznanie pomocy zawartych od dnia 18.01.2017 przy wyborze dostawcy należy stosować tryb konkrecyjny wynikający z art. 43a opisanej wyżej ustawy. Jednak do momentu umożliwienia publikacji zapytań ofertowych na portalu możliwe będzie:

– zamieszczenie zapytania na stronie internetowej podmiotu obowiązanego do jego udostępnienia różnym podmiotom lub

– skierowanie zapytań do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców ewentualnie wszystkich potencjalnych wykonawców w przypadku istnienia mniejszej liczby niż trzech potencjalnych wykonawców.

Dla umów zawartych przed 18 stycznia 2017 roku stosuje się zasady konkurencyjności wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

                                                                                                                      Piotr Łapiński
PZDR Wysokie Mazowieckie

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-oraz-dostawe-towaru-lub-uslugi-w-ramach-prow-2014-2020-tyl.html