Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rynek ziemniaka w Polsce – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rynek ziemniaka w Polsce


Print Friendly, PDF & Email

Zbiory ziemniaków w 2015 r w Polsce były o blisko 1 mln ton mniejsze niż w 2014 r. Głównym powodem spadku zbiorów były niskie plony wywołane suszą. Całkowity areał ziemniaków wyniósł 308 tys. ha, o ok. 30 tys. ha więcej niż w roku 2014. Przewiduje się, że średnie ceny ziemniaków na targowiskach w skali całego sezonu mogą być o 37% wyższe niż w sezonie 2014/15.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w grudniowej publikacji “Rynek rolny” prezentującej bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa, drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa dostępnej w wersji elektronicznej na stronie www.ierigz.waw.pl/publikacje przedstawia między innymi aktualną sytuacje na rynku ziemniaka.

Według szacunków IHAR-PIB i IERiGŻ PIB zbiory ziemniaków w 2015 r w Polsce wyniosły około 6,7 mln ton i były o blisko 1 mln ton mniejsze niż w 2014 r. Głównym powodem spadku zbiorów były niskie plony wywołane suszą. Całkowity areał ziemniaków wyniósł 308 tys. ha, o ok. 30 tys. ha więcej niż w roku 2014. Wzrost powierzchni uprawy prawdopodobnie spowodowany był wprowadzeniem w PROW dopłat obszarowych w przewidywanej wysokości 400 Euro do 1 ha do uprawy ziemniaków skrobiowych kontraktowanych przez zakłady przetwórstwa ziemniaka. Plony ziemniaków w 2015 r. szacowane są na 217 dt/ha, wobec 278 dt/ha w 2014 r. i 210 dt/ha w 2013 r. Zebrane w 2015 r. ziemniaki są nie najlepszej jakości, z dużym udziałem drobnych bulw o średnicy poniżej 35 mm. Udział plonu handlowego oceniany jest na zaledwie 50-70%, wobec 70-80% przeciętnie.

Spożycie ziemniaków nieprzetworzonych w Polsce od lat systematycznie spada, pod wpływem wzrostu zamożności i zmiany stylu życia społeczeństwa, w tym również zmiany wzorców żywieniowych.

W pierwszych miesiącach sezonu 2015/16, z wyjątkiem lipca, ceny ziemniaków w obrocie targowiskowym były od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wyższe niż przed rokiem, a w obrocie hurtowym wzrosły prawie dwukrotnie. W sierpniu i we wrześniu wyniosły one 72 i 76 zł/dt, wobec odpowiednio 52 i 41 zł/dt w 2014 r. Wraz ze wzrostem podaży ceny te w październiku i listopadzie obniżyły do ok. 72 zł/dt. Można przewidywać, że ceny ziemniaków w najbliższych miesiącach będą jednak rosnąć, ale ich poziom do końca bieżącego sezonu nie powinien przekroczyć 80-85 zł/dt. Średni poziom cen hurtowych może wynieść ok. 74 zł/dt, wobec 42 zł/dt w sezonie poprzednim i 70 zł/dt średnio w ostatnim pięcioleciu. Przewiduje się, że średnie ceny ziemniaków na targowiskach w skali całego sezonu mogą wynieść ok. 100 zł/dt i będą o ok. 37% wyższe niż w sezonie 2014/15.

Źródło: RYNEK ROLNY – IERiGŻ w Warszawie grudzień 2015

Opracował:

Jarosław Bartłomiejczuk