Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Młodzież uczy się biznesplanów – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Młodzież uczy się biznesplanów


Print Friendly, PDF & Email

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mońkach realizuje projekt “Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu. Wykonuje się go w ramach priorytetu IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.2 “Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”.

Zajęcia “Pociąg do biznesu – ABC Przedsiębiorczości” rozpoczęły się 11 grudnia 2010 roku i będą trwały do 12 lutego. W zajęciach tych jako wykładowcy uczestniczą również pracownicy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Podczas szkolenia uczniowie zgłębiają wiedzę na temat: aspektów prawnych podjęcia działalności gospodarczej, form opodatkowania i rozliczania działalności gospodarczej, czynności związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, zasad ubezpieczenia w ZUS-ie oraz budowy biznesplanów. Pracownicy PODR przedstawią uczniom teoretyczne zasady biznes planów (istotę, wspólne cechy, rodzaje, cele i zakres, funkcje, zasady konstrukcji, strukturę) oraz pomogą w opracowaniu własnego biznesplanu. Każdy uczestnik szkolenia (40 osób) po zakończeniu złoży swój własny plan biznesu. Uczniowie są bardzo zaangażowani i wielu z nich planuje w przyszłości uruchomić swój “biznes” a do tego podstawą jest dobry biznesplan. Szczególnie interesuje ich działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W szkoleniu uczestniczą osoby, których rodzice prowadzą już własną działalność i osoby te tworzą wewnętrzny biznesplan w celu rozwinięcia działalności, są też tacy którzy dopiero planują w przyszłości zaistnieć na lokalnym rynku i opracowują “za i przeciw” tworząc zewnętrzny plan biznesu.

Projekt “Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu” jest bardzo potrzebny i pożądany przez uczestników. W czasach, gdy ciężko jest o pracę młodzi ludzie z wielką ufnością patrzą w przyszłość i poszukują dróg rozwoju. Jedni myślą o własnym “biznesie”, inni o tym, że posiadając takie kwalifikacje i wiedzę będą mogli w przyszłości pracować w biurach pozyskujących fundusze (unijne bądź z innych instytucji).

Młodzież jest bardzo zadowolona, że może w takim szkoleniu uczestniczyć, wiąże nadzieje, że przyczyni się to do zapewnienia lepszej przyszłości i znalezienia dzięki temu pracy.

Robert Sobolewski