Zajęcia "Pociąg do biznesu - ABC Przedsiębiorczości" rozpoczęły się 11 grudnia 2010 roku i będą trwały do 12 lutego. W zajęciach tych jako wykładowcy uczestniczą również pracownicy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Podczas szkolenia uczniowie zgłębiają wiedzę na temat: aspektów prawnych podjęcia działalności gospodarczej, form opodatkowania i rozliczania działalności gospodarczej, czynności związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, zasad ubezpieczenia w ZUS-ie oraz budowy biznesplanów. Pracownicy PODR przedstawią uczniom teoretyczne zasady biznes planów (istotę, wspólne cechy, rodzaje, cele i zakres, funkcje, zasady konstrukcji, strukturę) oraz pomogą w opracowaniu własnego biznesplanu. Każdy uczestnik szkolenia (40 osób) po zakończeniu złoży swój własny plan biznesu. Uczniowie są bardzo zaangażowani i wielu z nich planuje w przyszłości uruchomić swój "biznes" a do tego podstawą jest dobry biznesplan. Szczególnie interesuje ich działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

W szkoleniu uczestniczą osoby, których rodzice prowadzą już własną działalność i osoby te tworzą wewnętrzny biznesplan w celu rozwinięcia działalności, są też tacy którzy dopiero planują w przyszłości zaistnieć na lokalnym rynku i opracowują "za i przeciw" tworząc zewnętrzny plan biznesu.

Projekt "Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu" jest bardzo potrzebny i pożądany przez uczestników. W czasach, gdy ciężko jest o pracę młodzi ludzie z wielką ufnością patrzą w przyszłość i poszukują dróg rozwoju. Jedni myślą o własnym "biznesie", inni o tym, że posiadając takie kwalifikacje i wiedzę będą mogli w przyszłości pracować w biurach pozyskujących fundusze (unijne bądź z innych instytucji).

Młodzież jest bardzo zadowolona, że może w takim szkoleniu uczestniczyć, wiąże nadzieje, że przyczyni się to do zapewnienia lepszej przyszłości i znalezienia dzięki temu pracy.

Robert Sobolewski

Dzisiaj jest 24.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie