Rolnicy korzystają obecnie z wielu rodzajów wsparcia finansowego udzielanych zarówno przez ARiMR jak i inne instytucje. Część tego wsparcia realizowana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Jest to wsparcie państwa o niewielkiej wartości udzielane producentom rolnym, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Dlatego też warto przypomnieć obowiązujące limity tego wsparcia.

Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, to
15 000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go dwóch lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów. Rolnik, który korzysta z pomocy de minimis, musi dołączyć do wniosku informacje, o tym czy w w/w okresie otrzymał takie wsparcie z jakiegokolwiek tytułów.

Do form wsparcia udzielanych w ramach pomocy de minimis zaliczamy:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów "klęskowych",
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku byli producentami owoców porzeczki czarnej, owoców wiśni, cebuli, kapusty, jabłek
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku ponieśli szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2015 roku byli producentami owoców porzeczki czarnej,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla podatników podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla producentów rolnych prowadzących w 2015 r. gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia,
 • umorzenia w całości lub części wierzytelności,
 • dopłaty do materiału siewnego (Agencja Rynku Rolnego),
 • ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych),
 • ulg podatkowych (ograny podatkowe, jednostki samorządu terytorialnego).

 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-de-minimis-limity-pomocy.html

Tadeusz Kulik

Dzisiaj jest 24.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie