W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 roku o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 roku wynoszącego 4 066,95 zł, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2016 roku kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty wynoszą:
-   70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2 846,90 zł,
- 130 % tego wynagrodzenia, tj. 5 287,10 zł

Źródło:
http://www.krus.gov.pl/aktualności

                                                                          Mariola Piwowarska

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie