ANR posiada w swoich zasobach ponad 100 tys. ha możliwych do wydzierżawienia.

Do przetargów ograniczonych będą, co do zasady, przeznaczane nieruchomości rolne o powierzchni powyżej 1 ha. Przyjęcie większego limitu (nie więcej jednak niż 5 ha) będzie możliwe po akceptacji Rad Społecznych, które działają przy każdym Oddziale Terenowym Agencji od 2012 r. i w skład których wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji społecznych i zawodowych rolników. Do zagospodarowania w drodze przetargów ograniczonych będą przeznaczane również nieruchomości rolne, pochodzące z 30% wyłączeń na podstawie znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16 września 2011 r.

Ustalając powierzchnię konkretnej nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na przetargu ograniczonym, oddziały terenowe ANR będą brały pod uwagę średnią wielkość użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie.

Gdy średnia powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza od krajowej, ANR będzie przyjmować średnią krajową, czyli 10,49 ha. Taka będzie maksymalna wielkość działek wystawianych na przetargi ograniczone w siedmiu województwach: lubelskim (gdzie średnia wielkość gospodarstwa wynosi 7,58 ha), łódzkim (7,62 ha), małopolskim (3,98 ha), mazowieckim (8,52 ha), podkarpackim (4,71 ha), śląskim (7,42 ha) i świętokrzyskim (5,57 ha). W uzasadnionych przypadkach ANR dopuszcza podwyższenie powierzchni powyżej średniej do 50%. Ustalenie powierzchni powyżej 150% średniej powierzchni będzie możliwe po uzgodnieniu z Radą Społeczną działającą przy Oddziale Terenowym.

W zależności od sytuacji w regionie oraz opinii miejscowych rolników i samych organizacji rolniczych, w ramach przetargów ograniczonych na dzierżawę będą organizowane przetargi ofert pisemnych

ANR posiada ponad 100 tys. ha możliwych do wydzierżawienia. Najwięcej gruntów znajduje się na terenie działania oddziałów w: Szczecinie (prawie 36 tys. ha), Olsztynie (17,7 tys. ha), Gorzowie (17,5 tys. ha).

Żródło:www.anr.gov.pl

MZ

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie