Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w grudniowej publikacji "Rynek rolny" prezentującej bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa, drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa dostępnej w wersji elektronicznej na stronie www.ierigz.waw.pl/publikacje przedstawia między innymi aktualną sytuacje na rynku ziemniaka.

Według szacunków IHAR-PIB i IERiGŻ PIB zbiory ziemniaków w 2015 r w Polsce wyniosły około 6,7 mln ton i były o blisko 1 mln ton mniejsze niż w 2014 r. Głównym powodem spadku zbiorów były niskie plony wywołane suszą. Całkowity areał ziemniaków wyniósł 308 tys. ha, o ok. 30 tys. ha więcej niż w roku 2014. Wzrost powierzchni uprawy prawdopodobnie spowodowany był wprowadzeniem w PROW dopłat obszarowych w przewidywanej wysokości 400 Euro do 1 ha do uprawy ziemniaków skrobiowych kontraktowanych przez zakłady przetwórstwa ziemniaka. Plony ziemniaków w 2015 r. szacowane są na 217 dt/ha, wobec 278 dt/ha w 2014 r. i 210 dt/ha w 2013 r. Zebrane w 2015 r. ziemniaki są nie najlepszej jakości, z dużym udziałem drobnych bulw o średnicy poniżej 35 mm. Udział plonu handlowego oceniany jest na zaledwie 50-70%, wobec 70-80% przeciętnie.

Spożycie ziemniaków nieprzetworzonych w Polsce od lat systematycznie spada, pod wpływem wzrostu zamożności i zmiany stylu życia społeczeństwa, w tym również zmiany wzorców żywieniowych.

W pierwszych miesiącach sezonu 2015/16, z wyjątkiem lipca, ceny ziemniaków w obrocie targowiskowym były od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wyższe niż przed rokiem, a w obrocie hurtowym wzrosły prawie dwukrotnie. W sierpniu i we wrześniu wyniosły one 72 i 76 zł/dt, wobec odpowiednio 52 i 41 zł/dt w 2014 r. Wraz ze wzrostem podaży ceny te w październiku i listopadzie obniżyły do ok. 72 zł/dt. Można przewidywać, że ceny ziemniaków w najbliższych miesiącach będą jednak rosnąć, ale ich poziom do końca bieżącego sezonu nie powinien przekroczyć 80-85 zł/dt. Średni poziom cen hurtowych może wynieść ok. 74 zł/dt, wobec 42 zł/dt w sezonie poprzednim i 70 zł/dt średnio w ostatnim pięcioleciu. Przewiduje się, że średnie ceny ziemniaków na targowiskach w skali całego sezonu mogą wynieść ok. 100 zł/dt i będą o ok. 37% wyższe niż w sezonie 2014/15.

Źródło: RYNEK ROLNY – IERiGŻ w Warszawie grudzień 2015

Opracował:

Jarosław Bartłomiejczuk

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie