Otrzymanie spadku budzi nie lada emocje. Do końca nie wiadomo czy przysporzy spadkobiercy majątku czy stanie się przyczyną wielu kłopotów.

Do 18 października 2015 roku prawo stanowiło, że spadkobierca, który nie złożył w okresie sześciu miesięcy oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku przejmował go z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi zmarłego. Po tej dacie, na skutek nowelizacji kodeksu cywilnego, weszły w życie nowe zasady odpowiedzialności za długi otrzymane w spadku. Nowe przepisy nakazują brak oświadczenia w powyższym terminie, aby przyjąć spadek z „dobrodziejstwem inwentarza’’ czyli, zamiast dziedziczyć spadek z wszystkimi długami zmarłego, spadkobierca odpowiada za nie tylko do wysokości przejętego majątku. Ponadto ustawodawca nakłada na spadkobiercę obowiązek sporządzenia spisu majątku spadkodawcy. Dotychczas do tej czynności był uprawniony komornik, obecnie spisu majątku może dokonać spadkobierca samodzielne na odpowiednim formularzu i złożyć go w sądzie. Wzór formularza spisu inwentarza określa Minister Sprawiedliwości w odrębnym rozporządzeniu.

Podstawa prawna: Ustawa z 20 marca 2015 roku o zmianie kodeksu cywilnego i innych ustaw, Dz. U. z 17 kwietnia 2015 r., poz. 539

                                                                                         Grażyna Orzepowska

                                                                                              

 

 

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie