Zmieniają się zasady przyznawania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zmiany wchodza od 1 stycznia 2016 r.

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która jest matką lub ojcem dziecka, przysposobiła dziecko lub przyjęła dziecko na wychowanie do ukończenia 7 roku życia i będzie wynosił 1000 zł miesięcznie. Kwotę zasiłku macierzyńskiego za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie do ilości dnia za które, przysługuje zasiłek macierzyński. Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego przysługuje jeden zasiłek macierzyński bez względu na liczbę urodzonych/ wychowywanych dzieci. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres 52 tygodni (1 rok) – w przypadku urodzenia jednego dziecka lub przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie lub przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci. 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci. 69 oraz 71 tygodni w przypadku posiadania czworga, pięciorga i więcej dzieci.

Osoba, która została wyłączona z ubezpieczenia (od dnia wyłączenia) traci prawo do zasiłku macierzyńskiego. Chcąc uzyskać prawo do zasiłku należy złożyć we właściwej jednostce terenowej KRUS wniosek w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. W przypadku złożenia wniosku po upływie 3 miesięcy jednak nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Jeżeli osoba ubezpieczona pobrała zasiłek macierzyński na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 roku to po dniu 1 stycznia 2016 przysługuje jej uzupełnienie zasiłku macierzyńskiego.

Anna Kuczyńska

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie