logo_agro

Od 2004 roku Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie uczestniczy w badaniach w ramach Systemu Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY, prowadzonych pod kierunkiem IERiGŻ-PIB w Warszawie. W ramach systemu gromadzone są ilościowe i wartościowe dane o poziomie produkcji, poniesionych nakładach i kosztach bezpośrednich dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej  zgodnie z metodologią Unii Europejskiej. Pozwalają na obliczenie pierwszej kategorii dochodowej, jaką jest nadwyżka bezpośrednia. Badania prowadzone są w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną w systemie Polski FADN.

Dane zbierane są w gospodarstwach o tradycyjnym systemie produkcji oraz w gospodarstwach posiadających certyfikat produkcji ekologicznej.

Na podstawie bazy danych utworzonej w ramach systemu Agrokoszty sporządzane są raporty kosztów i dochodów dla badanych działalności, gromadzone dane są podstawą do wykonywania analiz produkcyjno-ekonomicznych. Wyniki badań mogą być pomocne dla rolników w podejmowaniu decyzji w gospodarstwie rolnym.

W 2009 roku w województwie podlaskim badania prowadzone są w 59 gospodarstwach. Więcej na www.agrokoszty.pl

Krystyna Stefaniak

Krystyna Stefaniak, tel. 86 2758936
Sławomir Jabłoński, tel. 86 2758937

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie