Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ekologiczny chów bydła mięsnego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ekologiczny chów bydła mięsnego


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w seminarium pn. „Ekologiczny chów bydła mięsnego nie jest trudny”, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r. w Suwałkach.

Celem realizacji operacji jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z ekologicznym chowem bydła mięsnego w regionie województwa podlaskiego. Seminarium będzie dobrą okazją do nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami oraz przedstawicielami świata nauki.

Osoby zainteresowane udziałem w operacji proszone są o wypełnienie oraz podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska w PODR Szepietowo (pokój nr 23), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail gwlostowska@odr-szepietowo.pl . Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2018 r. do godz.15.30

Grupa podróżować będzie busem. Wyjazd 16.11.2018 r. ok. godz. 6.30 z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, powrót ok. godz. 18.00. Organizator zapewnia wyżywienie, przejazd oraz wykłady podczas seminarium.

Uczestnikami mogą być rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematyką ekologicznego chowu bydła mięsnego oraz doradcy rolniczy.

Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska tel. 86 275 89 19.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gabriela Włostowska

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin