Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zwalczanie chwastów w gospodarstwach ekologicznych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zwalczanie chwastów w gospodarstwach ekologicznych


Print Friendly, PDF & Email

Główną przeszkodą, dla wielu rolników, uniemożliwiającą przejście na ekologiczne sposoby gospodarowania jest obawa przed zagrożeniem ze strony chwastów oraz brakiem możliwości ich skutecznego zwalczania.

Zanim wyprodukowano herbicydy chwasty w zbożach zwalczano w różny sposób, obecnie wraca się do tych rozwiązań. Ekologiczna ochrona przed chwastami w głównym stopniu opiera się na szeregu następujących po sobie zabiegach uprawowych i pielęgnacyjnych.

Działaniami zwiększającymi konkurencyjność roślin uprawnych w stosunku do chwastów są m.in.:
– wybór gatunków i odmian dobrze dostosowanych do warunków klimatycznych i glebowych,
– używanie do siewu dobrych nasion, wysiew nasion na odpowiednią głębokość,
– nawożenie zgodne z wymaganiami rolnictwa ekologicznego,
– dobór stanowiska, ochrona przed chorobami i szkodnikami.

Uprawom najbardziej zagrażają chwasty pojawiające się w początkowym okresie wegetacji. Jak najwcześniejsze usuwanie chwastów zapewni roślinom optymalne warunki wzrostu i ograniczy ujemne skutki zachwaszczenia.

Podstawowymi sposobami zwalczania chwastów w uprawie ekologicznej są mechaniczne zabiegi prostymi urządzeniami rolniczymi. Obecnie w dość powszechnym użyciu jest druciana brona chwastownik. Jest to narzędzie dwustronne o dwóch rodzajach zębów – krótszych i dłuższych, tworzących siatkę dostosowującą się do nierówności pola. Dzięki takiej budowie chwastownik skutecznie niszczy słabiej zakorzenione chwasty, spulchnia glebę, polepsza dostęp składników pokarmowych oraz intensyfikuje napowietrzanie gleby. Może być stosowana na polach przed wschodami zbóż i roślin okopowych oraz na polach ze zbożami do stadium krzewienia. Brona jest podstawowym narzędziem pielęgnacyjnym w uprawie ziemniaków, zarówno przed wschodami, jak i po wschodach, w fazie wzrostu roślin do wysokości 8-10 cm nad powierzchnią redliny. Ceny takich bron wynoszą około 1500 zł (w zależności od producenta).

W zasadzie jest to jedyne urządzenie rolnicze do zwalczania chwastów w zbożach, ale jego skuteczność jest wysoka. O powodzeniu walki z chwastami decyduje termin przeprowadzenia zabiegu taką broną. Najważniejsze jest jednak to, że ten sposób zwalczania chwastów jest dla środowiska bardzo przyjazny.

Arkadiusz Kalinowski