Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zwalczanie chwastów jednorocznych w gospodarstwach ekologicznych, część 1 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zwalczanie chwastów jednorocznych w gospodarstwach ekologicznych, część 1


Print Friendly, PDF & Email

Walka z chwastami na polach uprawnych jest jednym z większych problemów w produkcji roślinnej. Na pewno skutecznie można zwalczać chwasty jednoroczne poprzez wypalanie podczas ich wschodów. Niestety jest to metoda bardzo droga, którą można stosować przy uprawie niektórych roślin. Poznanie biologii rozwoju chwastów, pozwoli na dobranie odpowiedniej metody do skutecznego ich zniszczenia w zasiewach roślin uprawnych. Niektóre z nich zostaną omówione tym artykule.

Przytulia czepna (lepczyca) jest rośliną roczną, wschodząca jesienią, wczesną wiosną, a nawet zimą pod śniegiem, przy temperaturze gleby 1°C. Ma duże zdolności przystosowawcze (najpierw rozwija intensywnie korzeń). Rośnie przede wszystkim na glebach cięższych, próchnicznych, gliniastych, wilgotnych i mało przewietrzanych, najczęściej zasobnych w wapń. Przytulia czepna zachwaszcza zboża ozime i jare, rośliny strączkowe, okopowe oraz rzepak, a także można ją spotkać w koniczynach i lucernach. Nasiona zachowują zdolność kiełkowania przez kilka lat, okres ten ulega skróceniu w przypadku poprawienia właściwości wodno powietrznych gleby. Wtedy bardzo szybko kiełkuje bądź ulega zbutwieniu. Rozłupki posiadają haczykowate szczecinki, dzięki którym łatwo mogą być przenoszone przez człowieka, zwierzęta czy też poprzez narzędzia. Należy jednocześnie podkreślić, że z materiału siewnego roślin uprawnych można je oddzielić na tryjerze, jedynie z gorczycy białej jest to bardzo trudne.

Podstawą ograniczania zachwaszczenia przytulią czepną jest czysty materiał siewny. Wczesne podorywanie ściernisk i kilkakrotne bronowania doprowadzą do zniszczenia nasion chwastu, które pozostały w glebie po zbiorach. W dużej mierze można ograniczyć zachwaszczenie upraw poprzez dobre przygotowanie gleby przed siewem roślin uprawnych. Każde bronowanie czy też kultywatorowanie wyciąga nasiona bliżej powierzchni gleby, a to pobudza do ich kiełkowania. W dalszej kolejności bronowanie zasiewów, zarówno przed wschodami, jak też po wschodach roślin uprawnych, skutecznie niszczy wschodzące chwasty.

Chwastnica jednostronna (kurze proso)jest rośliną jednoroczną, jarą, pojawiającą się bardzo późno, najczęściej wschodzi dopiero w maju – czerwcu. Jest typowym chwastem roślin okopowych, warzyw i kukurydzy, czasami można spotkać ją w zbożach jarych, a bardzo często w poplonach. Rośnie na glebach lżejszych, próchnicznych, zasobnych w składniki pokarmowe i w miarę wilgotnych. Ziarniaki kiełkują głównie z powierzchniowych warstw gleby, ale mogą także, z głębokości 10 cm

Nasiona są podatne na działanie mikroorganizmów glebowych, dlatego podorywki pielęgnowane, wprowadzanie nawozów zielonych i wapnowanie zwiększają sprawność gleby a tym samym przyspieszają zniszczenie nasion w glebie. Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym zasiewów powinno być bronowanie i podcinanie większych chwastów. Przeprowadzone we właściwym czasie spowoduje, że trawy te zanikają.

Owies głuchy (owsik) jest rośliną jara. Zachwaszcza przede wszystkim zboża jare, strączkowe i ziemniaki. Czasami można spotkać po wiosennym bronowaniu zbóż ozimych Rośnie na glebach wapiennych, gliniastych, często podmokłych i zasobnych w składniki pokarmowe. Wschodzi bardzo wcześnie i szybko się rozwija. Ziarniaki po osiągnięciu dojrzałości pełnej osypują się, ale do kiełkowania potrzebują kilku miesięcznego spoczynku. W glebie może przetrwać kilka lat. Optymalna głębokość, z której owsik kiełkuje to 3 – 5 cm, ale może nawet z 20 cm. Wtedy wschody pojawiają się bardzo późno.

Zwalczanie owsa głuchego jest bardzo uciążliwe. Stosowanie tylko brony chwastownik nie daje spodziewanych rezultatów, jedynie użycie coraz cięższych bron podczas wiosennych zabiegów, a na końcu kultywatora pobudzi do kiełkowania dużej ilości, głębiej leżących nasion. W przypadku zachwaszczenia pól owsikiem najlepiej działa poprawienie zmianowania roślin uprawnych. Przede wszystkim należy ograniczyć ilość zbóż jarych. Owsik dobrze eliminują okopowe po okopowych np. ziemniaki – buraki. Przy czym przed siewem buraków pole powinno być jak najwcześniej włókowane, w ten sposób przyspieszy się kiełkowanie owsa, a częste zabiegi pielęgnacyjne zniszczą wiele wschodzących nasion. W następnej kolejności, mieszanki przeznaczone na paszę i rośliny późnego siewu np. kukurydza. Dobrym sposobem walki z owsem głuchym są także wsiewki roślin motylkowatych; koniczyny lub lucerny. Należy pamiętać o stosowaniu czystego materiału siewnego. Już z jednego ziarniaka można „wyhodować” ponad 100 nowych roślin. Źródłem ponownego zachwaszczenia może być także nie przefermentowany obornik, w związku z tym, pola powinny być nawożone tylko kompostem.

Ryszard Woś