Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne roku 2011 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne roku 2011


Print Friendly, PDF & Email

aktu412a

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ogłaszają nabór uczestników IV edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w roku 2011.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Gospodarstwa będą oceniane w kategoriach: “Ekologia-środowisko” i “Ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Do etapu krajowego zgłoszeni zostaną zwycięzcy konkursu wojewódzkiego w poszczególnych kategoriach.

Na terenie województwa podlaskiego Konkurs przeprowadzi Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przy wsparciu Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Podlaskiego.

Zapraszamy do konkursu rolników którzy:

  • wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego i posiadają  aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
  • w gospodarstwie mają spełnione wymogi wzajemnej zgodności wymienione w Załączniku nr 1/2011;
  • który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2009 lub 2010 r. w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2011 r.

Warunkiem uczestnictwa gospodarstwa w konkursie jest złożenie do 31 maja br. formularza zgłoszeniowego wraz z kopią aktualnego certyfikatu poświadczającego prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie bezpośrednio, lub za pośrednictwem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, albo przesłać pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo.

Informacja o konkursie pod numerem telefonu 862758919

Zwycięskie i wyróżnione w konkursie gospodarstwa zostaną nagrodzone.

Gorąco Państwa zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i do propagowania idei rolnictwa ekologicznego.

Do pobrania: