Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uprawa poplonów w gospodarstwach ekologicznych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uprawa poplonów w gospodarstwach ekologicznych


Print Friendly, PDF & Email

W rolnictwie ekologicznym podstawą utrzymania żyzności gleby na wysokim poziomie jest organiczne powiązanie produkcji roślinnej ze zwierzęcą oraz ułożenie prawidłowego płodozmianu, zapewniającego dodatni bilans substancji organicznej w glebie.

Znamy kilka metod pozwalających na podniesienie żyzności gleby i jej urodzajności. Jedną z nich jest uprawa poplonów – poplonów ścierniskowych, ozimych i wsiewek polonowych. Stanowią one grupę roślin wysiewanych razem z rośliną główną (wsiewki) lub wysiewanych po zejściu z pola przedplonu (poplony ścierniskowe i ozime).

Poplony ścierniskowe

Poplony ścierniskowe stwarzają możliwość uzyskania dodatkowego plonu zielonej masy stanowiącego wartościową paszę dla zwierząt a ponadto wzbogacają glebę w składniki pokarmowe pozostawione w resztkach po skoszeniu rośliny poplonowej. Ze względu na zakrycie pola rośliną poplonową zostaje ograniczona erozja gleby, zmniejszają się straty wody spowodowane parowaniem. Ponadto rośliny okrywowe znacznie ograniczają zachwaszczenie.

Podstawowymi warunkami gwarantującymi uzyskanie zadowalających plonów w uprawie poplonów ścierniskowych są: wczesny siew, prawidłowa agrotechnika oraz właściwy dobór roślin. Kilkanaście lat temu popularnymi poplonami były rośliny motylkowe grubonasienne – łubiny, wyki, bobik, peluszka, seradela. Obecnie ze względu na wysoki koszt zakupu nasion zrezygnowano z uprawy tych roślin na rzecz roślin niemotylkowatych pastewnych. Nie ustępują one w plonie zielonej masy a ilość nasion do obsiania 1 ha jest znacznie mniejsza niż roślin motylkowatych co powoduje zmniejszenie nakładów na materiał siewny. Ponadto większość tych roślin można wysiewać bez większego ryzyka w  późniejszym terminie, tj. do 10 lub nawet do 25 sierpnia.

Ze względu na terminy siewu możemy wydzielić grupy roślin uprawianych w poplonach ścierniskowych:
– od lipca do 5 sierpnia – słonecznik, bobik,
– do 10 sierpnia – kapusta pastewna, rzepak ozimy, rzepak jary, groch łubin, seradela, wyka jara,
– do 15 sierpnia – rzodkiew pastewna i oleista, facelia, perko,
– od 10 sierpnia do 15 sierpnia – gorczyca czarna i biała.

Wymienione terminy siewu odnoszą się do uprawy poplonów na paszę dla zwierząt gospodarskich. Natomiast uprawiając poplony ścierniskowe z przeznaczeniem na zielony nawóz termin siewu możemy przedłużyć do 20-25 sierpnia.

Gorczycy białej i czarnej nie zaleca się wysiewać zbyt wcześnie ze względu na to, iż wtedy wchodzi zbyt szybko w okres kwitnienia dając w konsekwencji niski i gorszej jakości plon zielonej masy w porównaniu z roślinami wysiewanymi w optymalnym terminie.

Poplony ścierniskowe możemy uprawiać praktycznie na wszystkich rodzajach gleb za wyjątkiem gleb bardzo ciężkich, zlewnych oraz luźnych i suchych piasków.

Słonecznik, facelię i gorczycę uprawiamy na glebach suchszych, natomiast pozostałe rośliny niemotylkowate na glebach żyznych i dostatecznie wilgotnych.

Poplony ozime

Tam, gdzie zawodzi uprawa poplonów ścierniskowych a więc na glebach lekkich alternatywną formą poplonów są poplony ozime wysiewane jesienią po zbiorze rośliny głównej a zbierane wiosną roku następnego. Stają się one najwcześniejszym źródłem zielonej masy już wczesną wiosną. Niewątpliwą wadą uprawy poplonów ozimych jest znaczne ograniczenie możliwości uprawy roślin potencjalnie towarowych – ziemniaków i kukurydzy.

Najpopularniejszymi roślinami zalecanymi do uprawy jako poplony ozime są rzepak i rzepik ozimy, żyto ozime oraz mieszanki – żyto ozime z wyką ozimą i rzepak ozimy z wyką ozimą.

Termin wysiewu poplonów ozimych przypada na pierwszą dekadę września. Żyto w poplonie użytkujemy gdy rośliny osiągną wysokość około 20 cm, natomiast rzepak ozimy w fazie pąkowania.

Wsiewki poplonowe

Trzecią formą uprawy poplonów są wsiewki poplonowe, które najlepiej wysiewać w rośliny zbożowe wcześniej zbierane z pola, takie jak żyto czy jęczmień. Mniej odpowiednie są owies i pszenica. Decydując się na uprawę wsiewki poplonowej w zbożu należy zmniejszyć jego ilość wysiewu o 10-20%. Głównym kryterium uprawy wsiewek poplonowych winno być uwilgotnienie gleby. Tylko w rejonach o dostatecznych opadach deszczu wsiewki poplonowe rokują na uzyskanie zadowalających plonów zielonej masy. Najpopularniejszą rośliną użytkowaną jako wsiewka poplonowa jest seradela, ponieważ może być uprawiana na wszystkich rodzajach gleb dostatecznie uwilgotnionych. Na glebach bardziej zasobnych poleca się uprawiać jako wsiewki lucernę chmielową i koniczynę czerwoną.

Krzysztof Mauryc