Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uprawa łubinu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uprawa łubinu


Print Friendly, PDF & Email

Prowadzenie gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego jest trudniejsze w porównaniu do rolnictwa konwencjonalnego. Szczególne trudności sprawia zachwaszczenie upraw. Utrzymanie zachwaszczenia na poziomie gwarantującym odpowiedni poziom plonu i jego jakość jest zadaniem priorytetowym rolnika.

Niewątpliwie, podstawą sukcesu w utrzymaniu zachwaszczenia w odpowiednich granicach jest prawidłowy płodozmian, w którym znajdują się również rośliny motylkowate. Jedną z tych roślin jest łubin. Uprawa łubinu w ostatnich latach jest często zawodna. Przyczyny wahań plonów są różne – choroby, zachwaszczenie. W gospodarstwie ekologicznym prowadzonym przez Adama Żmijewskiego z Grajewa rośliny motylkowate uprawiane są od wielu lat. Na gruntach ornych dominującą rośliną z motylkowatych jest łubin. W ostatnim roku uprawiany był Polonez. Plon był wyjątkowo udany. Z hektara rolnik uzyskał około 3 tony dobrej jakości ziarna.

Technologia uprawy łubinu przedstawiona przez właściciela wygląda następująco:

Przedplon

Najczęściej przedplonem są zboża ozime, w tym przypadku żyto ozime. W gospodarstwie przeważają gleby lekkie.

Uprawa roli

Po zbiorze przedplonu podorywka, bronowanie raz lub dwa razy w zależności od potrzeb i orka zimowa. Wiosną brona lub kultywator – jak najwcześniej.

Siew

Na początku marca, w rozstawie rzędów tak jak w przypadku zbóż (w szerszej rozstawie rzędów zachwaszczenie wzrastało) siewnikiem zbożowym ale z przyrządem wysiewającym do grubych nasion. Norma wysiewu 280 kg/ha.

Pielęgnacja

Ze względu na prowadzenie plantacji w systemie rolnictwa ekologicznego zwalczanie chwastów prowadzono metodą mechaniczną. Zachwaszczenie plantacji łubinu w gospodarstwach ekologicznych jest ogromnym problemem.

Podstawą ograniczenia zachwaszczenia – jak mówi Adama Żmijewski – jest utrzymanie gleby w dobrej kulturze. Trzeba zadbać, aby na polu nie było perzu. Jeśli ten warunek jest spełniony to łatwiej walczyć z chwastami dwuliściennymi.

Brona lekka jest podstawowym narzędziem zwalczania chwastów.
. Pierwsze bronowanie wykonane bezpośrednio po siewie.
. Drugie – jak pojawiają się chwasty, tuż przed wschodami łubinu.
. Trzecie – najczęściej ostatnie bronowanie, po dobrym ukorzenieniu się roślin łubinu.

Każde bronowanie powinno być wykonane “delikatnie”, to znaczy z odpowiednią prędkością i najlepiej po południu – radzi pan Adam. – Ważna jest również obserwacja plantacji. Trzeba śledzić przebieg pogody, kiełkowanie chwastów i wschody nasion łubinu. W każdym roku wygląda to inaczej. Należy pamiętać, że najłatwiej niszczyć chwasty, gdy nie są jeszcze dobrze ukorzenione. Jeżeli ten moment przegapimy to będziemy mieli problem z nadmiernym zachwaszczeniem.

Andrzej Konert