Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Spotkanie w Taraskowie w sprawie uprawy ogórka ekologicznego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Spotkanie w Taraskowie w sprawie uprawy ogórka ekologicznego


Print Friendly, PDF & Email

27 stycznia 2011 r. w Taraskowie, gmina Piątnica, pow. łomżyński odbyło się spotkanie poświęcone odnowieniu współpracy z firmą BIOFOOD położoną k.Golubia Dobrzynia, woj. kujawsko-pomorskie, zajmującą się przetwórstwem owocowo- warzywnym w jakości ekologicznej, istniejącej na rynku ekologicznym od 1994 r. Przedmiotem zainteresowania tej firmy jest produkcja ogórka w gospodarstwach z aktualnym certyfikatem ekologicznym.

Przedstawiciele firmy omówili technologię uprawy i warunki finansowe oferty. Biorąc pod uwagę koszty transportu towaru, zachodzi potrzeba uprawy ogórka na powierzchni co najmniej 5 ha, co wymaga współpracy grupowej rolników.

Na spotkaniu przedstawiono pełną ofertę, począwszy od doradztwa technologicznego, a skończywszy na omówieniu warunków umowy. Firma dostarcza nasiona, zapłata może nastąpić przy odbiorze towaru – ogórków. Ogórki należy sadzić z rozsady (w fazie wyrośniętych liścieni) w rozstawie 1,5 m między rzędami i w rzędzie 0,2 m, daje to obsadę ok. 25 tys. roślin na 1 ha. Rozsadę należy produkować na tackach – ok. 160 szt., trwa to ok. 10 dni. Po posadzeniu należy podlać sadzonki.

Przeciętny plon to ok. 18 t/ha. Cena zbytu ogórka to 4 zł z gospodarstwa, 4,50 zł w siedzibie zakładu. Wymagana długość ogórka 3-6 cm. Bardziej opłacalnym jest zorganizowanie zbiorczego transportu przez rolników i dostawy, co drugi dzień. Dalsze szczegóły współpracy zawarte będą w umowie.

Oferta ta wzbudziła zainteresowanie obecnych na spotkaniu rolników, zadeklarowali wstępnie ok. 3 ha uprawy ogórka, wszyscy otrzymali umowy w celu ich przeanalizowania i potwierdzenia współpracy poprzez przesłanie podpisanej umowy do firmy BIOFOOD do dnia 7.02. 2011 r. Z powyższego wynika, że dla zwiększenia opłacalności przedsięwzięcia wskazanym jest udział większej liczby zainteresowanych rolników.

Więcej informacji można uzyskać w firmie BIOFOOD, numery telefonów: 56 683 44 79, 604 248 767, adres internetowy: www.biofood.pl.

Spotkanie organizacyjne może odbyć się w innym uzgodnionym z firmą, miejscu i terminie pod warunkiem udziału w nim zainteresowanych tematem rolników.

Marian Zysk
gł. specj. ds. ekologii i ochrony środowiska