Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Sposób na ostrożenia polnego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Sposób na ostrożenia polnego


Print Friendly, PDF & Email

Występowanie ostrożenia polnego w uprawach na równi z perzem stwarza największe problemy nie tylko w ekologicznych gospodarstwach. Dobranie odpowiedniej metody pozwoli na jego skuteczne zniszczenie.

Ostrożeń polny zwany potocznie ostemwystępuje przede wszystkim na polach o podglebiu gliniastym. Jest rośliną trwałą dzięki wykształceniu korzeni rozłogowych, w których magazynuje składniki pokarmowe. Na odłogach i nieużytkach, gdzie może spokojnie rosnąć jest rośliną dwuletnią wykształcając w pierwszym roku rozetę liściową, a w następnym pędy kwiatowe i nasiona. Natomiast na polach uprawnych każde mechaniczne uszkodzenie korzeni rośliny wyzwala siły obronne i z uśpionych pączków wyrastają nowe rozłogi.

Jednym ze sposobów w miarę skutecznej walki z ostrożeniem jest uprawa roślin pastewnych uprawianych przez kilka lat. Ten wymóg spełnia lucerna. Szybki jej wzrost skutecznie konkuruje z ostami powodując przyspieszone ich kwitnienie i wyczerpanie korzeni z zapasów. Po skoszeniu próbują one jeszcze bronić się wytwarzając odrosty i magazynować składniki pokarmowe, ale następne pokosy skutecznie przerywają ten proces. Po dwu- trzy letniej takiej walce tylko niektórym roślinom udaje się przetrwać. Koniczyna ze względu na krótszy okres użytkowania nie do końca spełni swoje zadanie. Dobrym rozwiązaniem jest także uprawa ozimej mieszanki poplonowej, która po skoszeniu wiosną i zaoraniu uniemożliwia wybijanie pędów, przynajmniej w pierwszym roku.

Innym rozwiązaniem będzie walka ugorowania pola. Od czerwca przeprowadza się 2 – 3 krotna orkę w odstępach 3 tygodniowych. W ten sposób zgromadzone składniki pokarmowe w rozłogach ulegają wyczerpaniu i roślina nie ma już siły na wytworzenie nowych pędów nadziemnych.

W uprawach, spraktykowaną metodą jest wycinanie pędów na początku kwitnienia. Zabieg ten powinien być przeprowadzony gdy ostrożeń wykształci pąki kwiatowe, a najpóźniej gdy zaczynają one pękać i ukazują się fioletowo – czerwone kwiaty. Bardzo ważnym elementem jest wycięcie pędów rośliny tuż pod powierzchnią gleby, aby nie pozostawić żadnej jej zielonej części.W związku z tym należy sprawdzić czy w pobliżu nie znajdują się rośliny w fazie rozety. Pozostawienie ich umożliwi ostom odbudowanie się. Prostym, ręcznym narzędziem w tym przypadku jest wycinak podobny do ogławiacza do buraków. Ponieważ ostrze bardzo szybko się tępi dobrze by było przygotować takich narzędzi więcej. Bardzo ważną rzeczą jest usunięcie wyciętych roślin z pola. Pozostawienie ich spowoduje szybkie dojście do kwitnienia i wydania nasion.

Oczywiście nie można zapomnieć, że wszystkie rośliny rozmnażają się dzięki nasionom, dlatego przy zapobieganiu występowania ostrożenia polnego w uprawach jest czystość materiału siewnego, stosowanie przefermentowanego obornika oraz niszczenia tego chwastu także na odłogach nie pozwalając im zakwitnąć. Nasiona kiełkują gdy znajdą się w wierzchniej warstwie. W głębszych warstwach są nietrwałe i ulegają rozkładowi przez drobnoustroje w ciągu 2 lat.

Ryszard Woś