Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rola międzyplonu ścierniskowego w zmianowaniu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rola międzyplonu ścierniskowego w zmianowaniu


Print Friendly, PDF & Email

Możliwie ciągłe utrzymywanie powierzchni gleby pod okrywami roślinnymi poprzez uprawę międzyplonów, które pozostawiane są na okres zimy jako mulcz ogranicza wymywanie azotanów oraz erozję wodną i wietrzną.

We współczesnym rolnictwie międzyplony nie stanowią źródła paszy, natomiast pełnią głównie funkcję proekologiczną.

Podstawowe ich zadania to:
– ograniczenie wymywania azotanów z gleby do wód gruntowych poprzez pobieranie ich przez rośliny poplonowe do późnej jesieni oraz udostępnianie roślinie następczej dzięki szybkiej mineralizacji biomasy poplonów w następnym sezonie wegetacyjnym,
– zwiększenie aktywności biologicznej gleby, co zmniejsza nasilenie wielu chorób i szkodników. Ma to szczególnie duże znaczenie w specjalistycznych (uproszczonych) płodozmianach dominujących obecnie w praktyce,
– poprawa struktury gleby i bilansu substancji organicznej w glebie,
– ochrona przed erozją w przypadku pozostawienia poplonów jako zasiewów mulczujących powierzchnię gleby na okres zimy,
– biologiczne zwalczanie mątwika burakowego poprzez uprawę mątwikoodpornych odmian gorczycy białej lub rzodkwi oleistej, a także ograniczanie rozwoju niektórych gatunkow chwastów.

W międzyplonach ścierniskowych wysiewamy rośliny o krótkim okresie wegetacji (45-65 dni) takie jak: gorczyca biała, rzodkiew oleista, rzepik ozimy, rzepak ozimy i jary oraz facelia, gdyż tylko one wysiane w II dekadzie sierpnia mogą wytworzyć odpowiednią masę. Mała ilość wysiewu sprawia, że koszt uprawy poplonów jest niski.

W formie wsiewek poplonowych najczęściej wysiewamy seradelę na glebach lekkich i zakwaszonych, a trawy, głównie życicę trwałą i kupkówkę pospolitą na lepszych glebach. Cennymi roślinami przydatnymi do uprawy w charakterze wsiewek są motylkowe drobnonasienne (koniczyna czerwona lub biała) oraz ich mieszanki z trawami. Jednak z uwagi na wysoki koszt nasion oraz niekorzystne warunki początkowego wzrostu wsiewek w zbożach są one rzadko wysiewane w formie międzyplonów.

Kacper Dzietczyk