Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Przygotowanie materiału sadzeniowego (sadzeniaków) w rolnictwie ekologicznym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Przygotowanie materiału sadzeniowego (sadzeniaków) w rolnictwie ekologicznym


Print Friendly, PDF & Email

Ważne jest wykorzystanie sadzeniaków zdrowych i nieporażonych chorobami wirusowymi, dostatecznie dużych, o dobrej żywotności i nieuszkodzonych mechanicznie. W zależności od odmiany masa bulw przeznaczonych do sadzenia nie powinna przekroczyć 50-70 g. Własne sadzeniaki powinny być sprawdzone w laboratorium (test Elisa). Przed właściwym sadzeniem sadzeniaki muszą być odpowiednio przygotowane.

Mechaniczne przygotowanie sadzeniaków. Duży wpływ na zużycie sadzeniaków i pracę sadzarki ma selekcja bulw na 1-2 grupy wg wielkości. Zakupione sadzeniaki są już w ten sposób przygotowane. Własne sadzeniaki trzeba przygotować.

Podkiełkowanie jest niezbędnym warunkiem do wyspecjalizowanej uprawy ziemniaków. Dzięki niemu przyspiesza się (skraca) wegetację, co może być decydujące dla ograniczenia uszkodzeń powodowanych przez zarazę ziemniaka. Poza tym zapewnia to też wiele innych korzyści. Uprawy ziemniaków z podkiełkowanych sadzeniaków wyprzedzają w rozwoju zwykłe uprawy nawet o 14 dni. Wiąże się z tym także wcześniejsze dojrzewanie roślin i utrzymanie gleby w lepszym stanie, zmniejszenie potrzeby zabiegów przeciwko zarazie ziemniaka i chwastom, jak również wcześniejszy zbiór (wykopki), lepsze dojrzewanie, mocniejsza skórka i większy plon. Poprawia się też skład chemiczny bulw- spada zawartość azotanów i cukrów.

Należy odróżnić podkiełkowanie ( w celu uzyskania 1,5- 2,0 cm długości, mocnych, ale elastycznych kiełków odpowiednich odmian bez tworzenia korzeni) od pobudzania (w celu uzyskania 1-2 mm długości kiełków wielkości łebka od szpilki).

Właściwe podkiełkowywanie rozpoczynamy w przybliżeniu 6 tygodni przed sadzeniem. Przez pierwszych 10 dni pozostawiamy bulwy w temperaturze 8-12ºC w ciemności do pobudzenia. Po wytworzeniu przez bulwy kiełków o długości 3-5 mm należy rozpocząć oświetlanie. Temperaturę w pomieszczeniu, w którym przeprowadza się podkiełkowywanie, trzeba podwyższyć i utrzymywać w przedziale 12-18ºC, w warunkach względnej wilgotności 80-90%. Przez 20-25 dni należy oświetlać 12 godzin dziennie. Tydzień przed sadzeniem obniża się temperaturę do 6-10ºC, bulwy hartuje się przez wietrzenie i w ten sposób przystosowuje je do warunków środowiska glebowego. Podkiełkowane sadzeniaki trzeba dostarczyć bezpośrednio do sadzarki bez żadnych manipulacji nimi Sadzenie należy przeprowadzać specjalnymi sadzarkami do podkiełkowanych ziemniaków.

Pobudzanie nie jest tak wymagające jak podkiełkowanie, dlatego można je zastosować we wszystkich gospodarstwach rolnych. Nie wymaga żadnych specjalnych ani kosztownych urządzeń. Zapewnia pobudzenie bulw i wytworzenie kiełków do 5 mm. Trzy tygodnie przed sadzeniem podwyższa się temperaturę do 8ºC. Na bulwach tworzą się białe punkty – kiełki. Bulwy te są już aktywne, a kiełki podczas sadzenia zwykłymi sadzarkami się nie odłamują. Pobudzenie można przeprowadzić również z wykorzystaniem gwałtownych zmian temperatury w bulwach. Sadzeniaki składowane w temperaturze 3-4ºC podgrzewa się przez 8-12 dni (w zależności od intensywności kiełkowania poszczególnych odmian) do temperatury 18-20ºC i potem chłodzi do 8ºC. W ciągu jednego tygodnia należy posadzić. Kiełki nie mogą być dłuższe niż 5 mm. Sposób ten jest wymagający ze względu na zużycie energii. W przypadku przedwczesnego wykiełkowania bulwy trzeba oczyścić z kiełków i następnie pozostawić do pobudzenia (okres około 3 tygodni).

Opracowała: Grażyna Dobrzyń

Literatura:

  1. Rolnictwo ekologiczne w praktyce- red. naukowa wersji polskiej- dr inż. Halina Jankowska- Huflejt, prof. dr hab. Jerzy Szymona- Warszawa- Falenty 2012
  2. Podręcznik rolnictwa ekologicznego- Dorota Metera, Tomasz Sakowski, Radom 2008