Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nawożenie roślin w gospodarstwach ekologicznych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nawożenie roślin w gospodarstwach ekologicznych


Print Friendly, PDF & Email

Istotnym czynnikiem warunkującym wysokie i wierne plonowanie roślin uprawnych w gospodarstwach ekologicznych jest utrzymanie, a nawet podwyższanie żyzności i urodzajności gleby. Uzyskuje się to poprzez: prawidłowy płodozmian z uwzględnieniem roślin motylkowatych, stosowanie nawozów naturalnych, uzupełnianie składników pokarmowych w glebie dozwolonymi nawozami mineralnymi.

W rolnictwie ekologicznym nie ma typowych nawozów azotowych, jak w rolnictwie konwencjonalnym. W związku z tym, jednym z podstawowych warunków prowadzenia właściwej gospodarki nawozowej jest powiązanie jej z płodozmianem uwzględniającym udział roślin motylkowatych. Rośliny te, dzięki współżyciu w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, mają zdolność wykorzystania azotu atmosferycznego. Udział roślin motylkowatych w zaopatrzeniu w azot w całej rotacji płodozmianu może się wahać w bardzo szerokich granicach. Jest on uzależniony miedzy innymi od wielkości produkcji zwierzęcej i możliwości uwzględnienia nawozów organicznych. Najczęściej przyjmuje się od 20 do 30%. Na glebach lekkich należy brać także pod uwagę rośliny międzyplonowe jak np. wsiewka seradeli w zboże.

Zawartość azotu w całych roślinach i resztkach pożniwnych niektórych gatunków roślin motylkowatych
Rośliny
Ogólna zawartość azotu
kg/ha
Zawartość azotu w resztach pożniwnych kg/ha
Plon główny
Koniczyna czerwona
230 – 460
80 – 100
Mieszanka koniczyny z trawami
160 – 340
55 – 150
Koniczyna biała
160 – 240
100
Bobik
150 – 390
60 – 80
Groch, wyka
105 – 245
40 – 60
Łubin
210 – 450
65 – 95
Poplony
Koniczyna czerwona (wsiewka)
80 – 120
70 – 95
Koniczyna biała (wsiewka)
60 – 150
75 – 130
Łubin
40 – 160
 
Seradela (wsiewka)
60 – 160
45 – 85

 

Zawartość składników pokarmowych w 10 t nawozów organicznych
Rodzaj nawozu
Średnia zawartość w kg
azotu
fosforu
potasu
Obornik świeży
40 – 80
20 – 30
50 – 70
Obornik dojrzały – pryzmowany
60
30
70
– obora głęboka
65
25
75
Kompost
40
27
55
Gnojowica (w 1000 l)
4 – 7
2 – 6
4 – 6

Niestety po zaoraniu roślin motylkowatych, w warunkach klimatu umiarkowanego, przy opóźnionym wysiewie roślin następczych mogą jednak wystąpić straty azotu. Te straty będą największe na glebach lekkich, gdzie następuje szybka mineralizacja materii organicznej.

Dzięki długiemu systemowi korzeniowemu, rośliny motylkowate mają zdolność pobierania innych składników pokarmowych z głębszych warstw gleby, a pozostawione przez nie resztki pożniwne mogą być wykorzystane przez rośliny następcze.

Innymi źródłami składników pokarmowych są nawozy organiczne pochodzenia zwierzęcego. Najczęściej wymieniany jest tu obornik, ale należy brać pod uwagę także gnojówkę i gnojowicę.

W celu obniżenia strat składników pokarmowych, a zwłaszcza azotu, obornik powinien być stosowany we właściwej porze roku – koniec zimy lub wczesną wiosną, latem tylko pod rośliny o dużych wymaganiach w składniki pokarmowe. Po roztrząśnięciu, najpóźniej następnego dnia należy go przyorać na głębokość umożliwiającą rozkład przy dostępie powietrza. Gnojówka i gnojowica jako nawozy płynne po rozcieńczeniu wodą mogą być stosowane jako nawozy pogłówne (na pola porośnięte roślinnością), ponieważ działają one tak szybko jak nawozy mineralne. Rozcieńczenie powyższych nawozów sprzyja lepszemu wykorzystaniu azotu oraz zmniejszeniu ulatniania się amoniaku.

Najbardziej polecanym nawozem w gospodarstwach ekologicznych jest kompost, jako najwłaściwsza forma nawożenia. Przy nawożeniu kompostem wprowadzana jest do gleby gotowa próchnica, która bardzo szybko wchodzi w równowagę z glebą, a składniki są wykorzystywane przez kilka lat. W związku z tym każde gospodarstwo powinno starać się przeznaczyć obornik na wytworzenie humusu.

Najbardziej racjonalne dawki nawozów na 1 ha to:
obornik świeży – 5 do 15 ton
obornik przefermentowany i kompost – 10 do 25 ton
gnojówka i gnojowica – 10 do 20 m3.

W celu uzupełnienia brakujących składników pokarmowych wiele gospodarstw ekologicznych zmuszone jest zakupić inne nawozy mineralne pochodzenia naturalnego. Są to przede wszystkim przemielone skały zawierające wapno, fosfor, potas czy magnez. Zasadność stosowania tych nawozów powinna być poparta wynikami badania gleb.

Ryszard Woś