Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Jak zostać właścicielem gospodarstwa ekologicznego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Jak zostać właścicielem gospodarstwa ekologicznego


Print Friendly, PDF & Email

Niejeden właściciel posiadający nieintensywną produkcję rolną myśli o prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego. Do podjęcia takiej decyzji zachęcają dodatkowe dopłaty, jak również możliwość zbytu produktów ekologicznych za wyższą cenę, chociaż z tym – nie jest tak łatwo.

Sprzedaż ekologicznej produkcji rolnej ze znakiem “Rolnictwo ekologiczne” zaczyna formować się dzięki konsumentom kupującym zdrową żywność. W ostatnich latach zaczęło się rozwijać przetwórstwo produkcji ekologicznej. Problem jednolitych partii produkcji w gospodarstwach jest częstym zagadnieniem poruszanym przez przetwórców ekologicznej żywności. Jednym z rozwiązań problemu może być zrzeszanie się, tworzenie grup producenckich, czy innych form wspólnego działania.

Jednakże, aby założyć gospodarstwo ekologiczne, najpierw należy zrobić kilka kroków:
. zapoznać się z zasadami rolnictwa ekologicznego i przepisami prawnymi dotyczącymi rolników ekologicznych (obowiązują od 1 stycznia 2009 roku: Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli;
. zgłosić działalność w rolnictwie ekologicznym do jednej z wybranych jednostek certyfikujących – celem zgłoszenia jest coroczna kontrola gospodarstwa pod względem przestrzegania rozporządzeń Rady i ustaw dotyczących rolnictwa ekologicznego;
. zgłosić działalność w rolnictwie ekologicznym do WIJHAR-S – Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
. zgłosić się do doradcy rolnośrodowiskowego w celu opracowania planu działalności rolnośrodowiskowej i wniosku o płatność rolnośrodowiskową, jak również o doradztwo z zakresu przepisów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym;
. złożyć wniosek o płatność rolnośrodowiskową z Biurze Powiatowym ARiMR.

Po zgłoszeniu działalności w jednostce certyfikującej i do IJHAR-S – Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zaczyna się (najczęściej) dwuletni okres przestawiania na produkcję ekologiczną. Następnie gospodarstwo otrzymuje certyfikat na produkty rolne wytwarzane w gospodarstwie i możliwość stosowania logo “Produkcja ekologiczna”.

Waldemar Bobin