Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ważne informacje dla dostawców ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ważne informacje dla dostawców ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego


Print Friendly, PDF & Email

W celu zgłoszenia się do „Wykazu dostawców ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego” dostawca wypełnia i wysyła na adres Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa) formularz zgłoszeniowy dostawcy ekologicznego, który znajduje się na stronie http://piorin.gov.pl.

Do wypełnionego formularza należy dołączyć kopię aktualnego certyfikatu zgodności wraz z załącznikiem. Na podstawie wypełnionego formularza dostawca jest umieszczony w wykazie publikowanym na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  O zmianach w dostępności produktów dostawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Stosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w gospodarstwie ekologicznym

W przypadku braku w „Wykazie dostawców ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego”, którym zainteresowany jest rolnik, może on wystąpić z wnioskim do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o pozwolenie na zastosowanie materiału niewyprodukowanego metodami ekologicznymi (konwencjonalnego). Wzór wniosku znajduje się na stronie http://piorin.gov.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania i składania wniosków znajduje się w pouczeniu zamieszczonym na drugiej stronie wniosku.

Źródło: http:piorun.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/informacje dla dostawców materiału siewnego/

M. Siemieniako
PZDR Białystok