Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe wzory rejestrów obowiązujące producentów ekologicznych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowe wzory rejestrów obowiązujące producentów ekologicznych


Print Friendly, PDF & Email

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJARS) w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), przygotował producentom ekologicznym wzory formularzy rejestrów dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Producenci ekologiczni zobowiązani są prowadzić zapisy, które w kompletny sposób ilustrują przebieg produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz czynności w zakresie składowania, a także wprowadzania produktów na rynek. Obowiązek ten wynika z art. 66, 72 lit. d i 76 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. Dotychczas rolników obowiązywała dokumentacja przygotowana przez Jednostkę Certyfikującą kontrolującą gospodarstwo i Rejestr działań rolnośrodowiskowych w przypadku korzystania ze wsparcia w ramach programów rolnośrodowiskowych objętych PROW 2007-2013. Stosowanie jednolitych wzorów formularzy ułatwi producentom ekologicznym prowadzenie zapisów odpowiadającym wymaganiom rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, natomiast jednostkom certyfikującym, IJHARS i ARiMR – sprawniejszą weryfikację dokumentacji w gospodarstwie rolnym.

Nowe wzory formularzy do pobrania:

1.Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej obejmujący: Rejestr zbiorów (produkcji).

2.Ewidencja towarowa obejmująca: Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji i Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek.

3.Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej obejmujący: Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego, Rejestr zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne, Rejestr zwierząt padłych, Rejestr pasz, Rejestr wypasu oraz Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej.

Więcej informacji na stronie http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/wzory-rejestrow-dla-producentow.html .

Oprócz wymienionych formularzy przygotowanych przez GIJHARS rolników ekologicznych korzystających ze wsparcia w ramach programów rolnośrodowiskowych objętych PROW 2007-2013 obowiązuje nadal Rejestr działań rolnośrodowiskowych prowadzony na formularzach ARiMR

Małgorzata Wróblewska

Źródło: informacja GIJHARS z dnia 08.10.2014