Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Program rolnośrodowiskowy od 2015 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Program rolnośrodowiskowy od 2015 roku


Print Friendly, PDF & Email

12 grudnia 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w nim miedzy innymi Program Rolnośrodowiskowy. Dotychczas program rolnośrodowiskowy stanowił jedną całość, od 2015 roku będzie on podzielony na dwa działania:

– działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne
– działanie rolnictwo ekologiczne

Pierwsze podzielono na poddziałania promujące system gospodarowania, ochronę wód przed zanieczyszczeniami, odpowiednie użytkowanie gleb przeciwdziałające utracie substancji organicznej, ochronę bioróżnorodności biologicznej obszarów wiejskich, zachowanie tradycyjnych odmian i gatunków drzew owocowych oraz ochrona zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie. Wsparcie finansowe będzie udzielane na następujące pakiety:

1. Rolnictwo zrównoważone
2. Ochrona gleb i wód
3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych
4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarze Natura 2000
5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000
6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Natomiast rolnictwo ekologiczne zostało podzielone na podziałania, płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne oraz płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego. W ramach poszczególnych poddziałań funkcjonować będą następujące pakiety:

1. Uprawy rolnicze
2. Uprawy warzywnicze
3. Uprawy zielarskie
4. Uprawy sadownicze
5. Uprawy paszowe na gruntach ornych
6. Trwałe użytki zielone

W chwili obecnej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest na etapie przygotowywania szczegółowych przepisów, które będą obowiązywały wszystkich rolników którzy zdecydują się skorzystać z dodatkowego dofinansowania od 2015 roku.

Opracowano na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ryszard Woś