Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uwaga Rolnicy! Ważne terminy w roku 2017! – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uwaga Rolnicy! Ważne terminy w roku 2017!


Print Friendly, PDF & Email

 

Przypominamy beneficjentom działania rolno- środowiskowo- klimatycznego (pakiety 4 i 5 z wyłączeniem wariantu 4.7), że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010- rolnik lub zarządca składa do kierownika biura powiatowego ARiMR
do dnia 30 września roku, w którym złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno- środowiskowo- klimatycznej w ramach wariantów tych pakietów kopię pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej.
Do dnia 15 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej składa się:
-kopię 1 i 3 strony planu działalności rolnośrodowiskowej – dokument składany w pierwszym roku realizacji danego zobowiązania lub w roku, w którym zmianie uległy informacje w zakresie wykazu pakietów lub wariantów, w ramach których jest realizowane zobowiązanie. Kopia 1 i 3 strony planu musi być podpisana przez doradcę.
Do dnia 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się:
-zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych– w przypadku, gdy rolnik lub małżonek rolnika, wnioskującego o płatność ekologiczną w zakresie Pakietu 5, 6, 11 lub 12 jest posiadaczem koni.
Do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się:
-kopię świadectwa oceny polowej materiału siewnego, lub zaświadczenie o wydaniu takiego świadectwa – w przypadku deklaracji w ramach Pakietu 1 i 7 następujących upraw uprawianych na materiał siewny: esparceta siewna, komonica zwyczajna, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona, koniczyna perska, lucerna chmielowa (nerkowata), lucerna siewna, trawy w siewie czystym, rzodkiew oleista, wyka siewna i wyka kosmata.
-oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej – w przypadku upraw dwuletnich lub wieloletnich deklarowanych do płatności w ramach Pakietu 1 lub 7, w pierwszym roku uprawy tych roślin.

 

 

Krzysztof Mauryc, Małgorzata Tenderenda