Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Lista doradców rolnośrodowiskowych PODR w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Lista doradców rolnośrodowiskowych PODR w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

PODR Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie;
18-210 Szepietowo; 
http://odr.pl

Arkadiusz Kalinowski 86 2758919 akalinowski@odr-szepietowo.pl
Gabriela Włostowska 86 2758919 gwlostowska@odr-szepietowo.pl
Anna Jankowska 86 2758919 ajankowska@odr-szepietowo.pl 
Tadeusz Kruszewski 86 2758916 tkruszewski@odr-szepietowo.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Augustowie;
ul.
Obrońców Westerplatte 8; 16-300 Augustów; augodr@zetobi.com.pl

Grażyna Janicka 87 6433860 augodr@zetobi.com.pl
Tadeusz Kulik 87 6433860 augodr@zetobi.com.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku;
ul. Zwycięstwa 26 B; 15-959 Białystok;
biaodr@zetobi.com.pl

Renata Matuk 85 7402054 biaodr@zetobi.com.pl
Jarosław Bartłomiejczuk 85 7402054 biaodr@zetobi.com.pl
Dariusz Gaszewski 85 7402054 biaodr@zetobi.com.pl
Artur Krzyżanowski 85 7402054 biaodr@zetobi.com.pl
Krzysztof Mauryc 85 7402054 biaodr@zetobi.com.pl
Wioletta Sangar 85 7402054 biaodr@zetobi.com.pl
Maria Siemieniako 85 7402054 biaodr@zetobi.com.pl
Małgorzata Tenderenda 85 7402054 biaodr@zetobi.com.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim;
ul. Studziwodzka 37; 17-100 Bielsk Podlaski;
bpododr@zetobi.com.pl

Wawrzyniec Wichrowski 85 7302891 bpododr@zetobi.com.pl
Barbara Porowska 85 7302891 bpododr@zetobi.com.pl
Piotr Chilimoniuk 85 7302891 bpododr@zetobi.com.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grajewie;
ul. Elewatorska 10; 19-200 Grajewo;
grajodr@zetobi.com.pl

Jan Lebiedziński 86 2723961 grajodr@zetobi.com.pl
Anna Sztachelska 86 2723961 grajodr@zetobi.com.pl
Grażyna Dobrzyń 86 2723961 grajodr@zetobi.com.pl
Arkadiusz Kilewski 86 2723961 grajodr@zetobi.com.pl
Jacek Kuczyński 86 2723961 grajodr@zetobi.com.pl
Jadwiga Mielczarek 86 2723961 grajodr@zetobi.com.pl
Leszek Nieszała 86 2723961 grajodr@zetobi.com.pl
Stanisław Samełko 86 2723961 grajodr@zetobi.com.pl
Mariola Sendrowska 86 2723961 grajodr@zetobi.com.pl
Anna Kuczyńska 86 2723961 grajodr@zetobi.com.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce;
ul. Piłsudskiego 12; 17-200 Hajnówka;
hajodr@zetobi.com.pl

Wiera Gawryluk 85 6822010 hajodr@zetobi.com.pl
Agnieszka Kościuczuk 85 6822010 hajodr@zetobi.com.pl
Heronim Poniatowski 85 6822010 hajodr@zetobi.com.pl
Nina Sacharczuk 85 6822010 hajodr@zetobi.com.pl
Julita Gryc 85 6822010 hajodr@zetobi.com.pl
Ryszard Woś 85 6822010 hajodr@zetobi.com.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kolnie;
ul. Senatorska 22; 18-500 Kolno;
kolodr@zetobi.com.pl

Jan Budny 86 2782778 kolodr@zetobi.com.pl
Barbara Dobrzycka 86 2782778 kolodr@zetobi.com.pl
Alina Kajko 86 2782778 kolodr@zetobi.com.pl
Wiesław Piekarski 86 2782778 kolodr@zetobi.com.pl
Mariola Piwowarska 86 2782778 kolodr@zetobi.com.pl
Łukasz Okurowski 86 2782778 kolodr@zetobi.com.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży;
ul. Nowa 2; 18-400 Łomża;
lomodr@zetobi.com.pl

Anna Barcicka 86 2183722 lomodr@zetobi.com.pl
Dariusz Karwowski 86 2183722 lomodr@zetobi.com.pl
Alina Śledziewska 86 2183722 lomodr@zetobi.com.pl
Henryk Śledziewski 86 2183722 lomodr@zetobi.com.pl
Bogusław Święszkowski 86 2183722 lomodr@zetobi.com.pl
Elżbieta Grunwald 86 2183722 lomodr@zetobi.com.pl
Tomasz Bagiński 86 2183722 lomodr@zetobi.com.pl
Karolina Godlewska 86 2183722 lomodr@zetobi.com.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mońkach;
ul. Tysiąclecia 23/B; 19-100 Mońki;
monodr@zetobi.com.pl

Luiza Giełczyńska-Wierzba 85 7162301 monodr@zetobi.com.pl
Marzena Kozłowska 85 7162301 monodr@zetobi.com.pl
Agata Sikorska 85 7162301 monodr@zetobi.com.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sejnach;
ul. Piłsudskiego 2; 16-500 Sejny;
sejodr@zetobi.com.pl

Waldemar Bobin 87 5162209 sejodr@zetobi.com.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach;
ul. Pałacowa 12; 17-300 Siemiatycze;
siemodr@zetobi.com.pl

Anna Szeryńska 85 6556454 siemodr@zetobi.com.pl
Sylwia Król-Symonowicz 85 6556454 siemodr@zetobi.com.pl
Marek Mędrycki 85 6556454 siemodr@zetobi.com.pl
Grażyna Orzepowska 85 6556454 siemodr@zetobi.com.pl
Marta Sofińska 85 6556454 siemodr@zetobi.com.pl
Paweł Szostak 85 6556454 siemodr@zetobi.com.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce;
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8; 16-100 Sokółka;
sokodr@zetobi.com.pl

Katarzyna Hojnik – Horczak 85 7112196 sokodr@zetobi.com.pl
Agnieszka Bakun 85 7112196 sokodr@zetobi.com.pl
Marta Cilulko 85 7112196 sokodr@zetobi.com.pl
Karolina Dereszkiewicz 85 7112196 sokodr@zetobi.com.pl
Anna Gęślicka 85 7112196 sokodr@zetobi.com.pl
Mirosław Głowicki 85 7112196 sokodr@zetobi.com.pl
Paweł Matys 85 7112196 sokodr@zetobi.com.pl
Agnieszka Szczygielska 85 7112196 sokodr@zetobi.com.pl
Marta Pietraszewska 85 7112196 sokodr@zetobi.com.pl
Dawid Kułakowski 85 7112196 sokodr@zetobi.com.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach;
ul. Sportowa 20; 16-400 Suwałki;
suwodr@zetobi.com.pl

Wiesław Anielak 87 5664745 suwodr@zetobi.com.pl
Kacper Dzietczyk 87 5664745 suwodr@zetobi.com.pl
Jarosław  Winskiewicz 87 5664745 suwodr@zetobi.com.pl
Joanna Morzuch 87 5664745 suwodr@zetobi.com.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem;
ul. Białostocka 4; 18-200 Wysokie Mazowieckie;
mazodr@zetobi.com.pl

Grażyna Gnatowska 86 2752070 mazodr@zetobi.com.pl
Katarzyna Kruszewska 86 2752070 mazodr@zetobi.com.pl
Wojciech Niewiarowski 86 2752070 mazodr@zetobi.com.pl

PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zambrowie;
ul. Legionowa 9; 18-300 Zambrów;
zambodr@zetobi.com.pl

Piotr Tyszka 86 2712435 zambodr@zetobi.com.pl
Jolanta Grodzka 86 2712435 zambodr@zetobi.com.pl
Anna Rytelewska 86 2712435 zambodr@zetobi.com.pl
Agnieszka Wołosiewicz 86 2712435 zambodr@zetobi.com.pl