Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Lista doradców rolnośrodowiskowych PODR w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Lista doradców rolnośrodowiskowych PODR w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

 

PODR Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie;
Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo;  http://odr.pl
Arkadiusz Kalinowski
86 2758919
Tadeusz Kruszewski
86 2758916
Gabriela Włostowska
86 2758919
Oliwia Pawłowska
86 2758916
Anna Jankowska
86 2758919
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Augustowie;
ul. Obrońców Westerplatte 8; 16-300 Augustów; augodr@zetobi.com.pl
Grażyna Janicka
87 6433860
Bożena Karp
87 6433860
Jarosław Karp
87 6433860
Tadeusz Kulik
87 6433860
Konstanty Witkowski
87 6433860
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku;
ul. Zwycięstwa 26 B; 15-959 Białystok; biaodr@zetobi.com.pl
Renata Matuk
85 7402054
Dariusz Gaszewski
85 7402054
Elżbieta Kosińska
85 7402054
Artur Krzyżanowski
85 7402054
Jarosław Bartłomiejczuk
85 7402054
Krzysztof Mauryc
85 7402054
Wioletta Sangar
85 7402054
Maria Siemieniako
85 7402054
Małgorzata Tenderenda
85 7402054
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim;
ul. Studziwodzka 37; 17-100 Bielsk Podlaski; bpododr@zetobi.com.pl
Wawrzyniec Wichrowski
85 7302891
Barbara Porowska
85 7302891
Piotr Chilimoniuk
85 7302891
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grajewie;
ul. Elewatorska 10; 19-200 Grajewo; grajodr@zetobi.com.pl
Jan Lebiedziński
86 2723961
Grażyna Dobrzyń
86 2723961
Arkadiusz Kilewski
86 2723961
Jacek Kuczyński
86 2723961
Anna Sztachelska
86 2723961
Jadwiga Mielczarek
86 2723961
Leszek Nieszała
86 2723961
Stanisław Samełko
86 2723961
Mariola Sendrowska
86 2723961
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce;
ul. Piłsudskiego 12; 17-200 Hajnówka; hajodr@zetobi.com.pl
Wiera Gawryluk
85 6822010
Tomasz Gwoździk
85 6822010
Agnieszka Kościuczuk
85 6822010
Heronim Poniatowski
85 6822010
Nina Sacharczuk
85 6822010
Julita Weremiuk
85 6822010
Ryszard Woś
85 6822010
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kolnie;
ul. Senatorska 22; 18-500 Kolno; kolodr@zetobi.com.pl
Jan Budny
86 2782778
Barbara Dobrzycka
86 2782778
Alina Kajko
86 2782778
Wiesław Piekarski
86 2782778
Mariola Piwowarska
86 2782778
Jan Skrodzki
86 2782778
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży;
ul. Nowa 2; 18-400 Łomża; lomodr@zetobi.com.pl
Michał Zdrodowski
86 2183722
Dariusz Karwowski
86 2183722
Elżbieta Grunwald
86 2183722
Alina Śledziewska
86 2183722
Henryk Śledziewski
86 2183722
Anna Barcicka
86 2183722
Marian Zysk
86 2183722
Bogusław Święszkowski
86 2183722
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mońkach;
ul. Tysiąclecia 23/B; 19-100 Mońki; monodr@zetobi.com.pl
Luiza Giełczyńska-Wierzba
85 7162301
Marzena Kozłowska
85 7162301
Agata Sikorska
85 7162301
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sejnach;
ul. Piłsudskiego 2; 16-500 Sejny; sejodr@zetobi.com.pl
Waldemar Bobin
87 5162209
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach;
ul. Pałacowa 12; 17-300 Siemiatycze; siemodr@zetobi.com.pl
Anna Szeryńska
85 6556454
Marek Mędrycki
85 6556454
Grażyna Orzepowska
85 6556454
siemodr@zetobi.com.pl
Marta Sofińska
85 6556454
Sylwia Król-Symonowicz
85 6556454
Paweł Szostak
85 6556454
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce;
ul. Piłsudskiego 8; 16-100 Sokółka; sokodr@zetobi.com.pl
Katarzyna Hojnik – Horczak
85 7112196
Marta Cilulko
85 7112196
Karolina Dereszkiewcz
85 7112196
Anna Gęślicka
85 7112196
Mirosław Głowicki
85 7112196
Agnieszka Bakun
85 7112196
Paweł Matys
85 7112196
Agnieszka Szczygielska
85 7112196
Marta Pietraszewska
85 7112196
Jan Reńko
85 7112196
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach;
ul. Sportowa 20; 16-400 Suwałki; suwodr@zetobi.com.pl
Wiesław Anielak
87 5664745
Kacper Dzietczyk
87 5664745
Jarosław  Winskiewicz
87 5664745
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem;
ul. Białostocka 4; 18-200 Wysokie Mazowieckie; mazodr@zetobi.com.pl
Grażyna Gnatowska
86 2752070
Katarzyna Kruszewska
86 2752070
Iwona Łapińska
86 2752070
Wojciech Niewiarowski
86 2752070
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zambrowie;
ul. Legionowa 9; 18-300 Zambrów; zambodr@zetobi.com.pl
Piotr Tyszka
86 2712435
Jolanta Grodzka
86 2712435
Anna Rytelewska
86 2712435
Honorata Zdrodowska
86 2712435
Agnieszka Wołosiewicz
86 2712435