Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Lista doradców rolnośrodowiskowych PODR w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Lista doradców rolnośrodowiskowych PODR w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email
PODR Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie;
18-210 Szepietowo; 
http://odr.pl
Arkadiusz Kalinowski 86 2758919 akalinowski@odr-szepietowo.pl
Gabriela Włostowska 86 2758919 gwlostowska@odr-szepietowo.pl
Tadeusz Kruszewski 86 2758916 tkruszewski@odr-szepietowo.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Augustowie;
ul.
Obrońców Westerplatte 8; 16-300 Augustów; augustow@odr-szepietowo.pl
Grażyna Janicka 87 6433860 augustow@odr-szepietowo.pl
Tadeusz Kulik 87 6433860 augustow@odr-szepietowo.pl
Justyna Owcarz 87 6433860 augustow@odr-szepietowo.pl
Monika Klekotko 87 6433860 augustow@odr-szepietowo.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku;
ul. Kombatantów 4; 15-110 Białystok; bialystok@odr-szepietowo.pl
Renata Matuk 85 7402054 bialystok@odr-szepietowo.pl
Jarosław Bartłomiejczuk 85 7402054 bialystok@odr-szepietowo.pl
Dariusz Gaszewski 85 7402054 bialystok@odr-szepietowo.pl
Artur Krzyżanowski 85 7402054 bialystok@odr-szepietowo.pl
Krzysztof Mauryc 85 7402054 bialystok@odr-szepietowo.pl
Wioletta Sangar 85 7402054 bialystok@odr-szepietowo.pl
Maria Siemieniako 85 7402054 bialystok@odr-szepietowo.pl
Małgorzata Tenderenda 85 7402054 bialystok@odr-szepietowo.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim;
ul. Studziwodzka 37; 17-100 Bielsk Podlaski;
bpododr@zetobi.com.pl
Wawrzyniec Wichrowski 85 7302891 bpododr@zetobi.com.pl
Barbara Porowska 85 7302891 bpododr@zetobi.com.pl
Piotr Chilimoniuk 85 7302891 bpododr@zetobi.com.pl
Julita Jarmoc 85 7302891 bpododr@zetobi.com.pl
Gertruda Niewińska 85 7302891 bpododr@zetobi.com.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grajewie;
ul. Elewatorska 10; 19-200 Grajewo; grajewo@odr-szepietowo.pl
Anna Kuczyńska 86 2723961 grajewo@odr-szepietowo.pl
Anna Sztachelska 86 2723961 grajewo@odr-szepietowo.pl
Grażyna Dobrzyń 86 2723961 grajewo@odr-szepietowo.pl
Arkadiusz Kilewski 86 2723961 grajewo@odr-szepietowo.pl
Jacek Kuczyński 86 2723961 grajewo@odr-szepietowo.pl
Jadwiga Mielczarek 86 2723961 grajewo@odr-szepietowo.pl
Leszek Nieszała 86 2723961 grajewo@odr-szepietowo.pl
Stanisław Samełko 86 2723961 grajewo@odr-szepietowo.pl
Mariola Sendrowska 86 2723961 grajewo@odr-szepietowo.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce;
ul. Piłsudskiego 12; 17-200 Hajnówka; hajnowka@odr-szepietowo.pl
Anna Kozłowska 85 6822010 hajnowka@odr-szepietowo.pl
Wiera Gawryluk 85 6822010 hajnowka@odr-szepietowo.pl
Agnieszka Kościuczuk 85 6822010 hajnowka@odr-szepietowo.pl
Nina Sacharczuk 85 6822010 hajnowka@odr-szepietowo.pl
Julita Gryc 85 6822010 hajnowka@odr-szepietowo.pl
Ryszard Woś 85 6822010 hajnowka@odr-szepietowo.pl
Krystyna Fiłonowicz 85 6822010 hajnowka@odr-szepietowo.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kolnie;
ul. Senatorska 22; 18-500 Kolno; kolno@odr-szepietowo.pl
Jan Budny 86 2782778 kolno@odr-szepietowo.pl
Barbara Dobrzycka 86 2782778 kolno@odr-szepietowo.pl
Alina Kajko 86 2782778 kolno@odr-szepietowo.pl
Mariola Piwowarska 86 2782778 kolno@odr-szepietowo.pl
Łukasz Okurowski 86 2782778 kolno@odr-szepietowo.pl
Łukasz Olender 86 2782778 kolno@odr-szepietowo.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży;
ul. Nowa 2; 18-400 Łomża; lomza@odr-szepietowo.pl
Tomasz Bagiński 86 2183722 lomza@odr-szepietowo.pl
Anna Barcicka 86 2183722 lomza@odr-szepietowo.pl
Dariusz Karwowski 86 2183722 lomza@odr-szepietowo.pl
Alina Śledziewska 86 2183722 lomza@odr-szepietowo.pl
Henryk Śledziewski 86 2183722 lomza@odr-szepietowo.pl
Bogusław Święszkowski 86 2183722 lomza@odr-szepietowo.pl
Elżbieta Grunwald 86 2183722 lomza@odr-szepietowo.pl
Karolina Godlewska 86 2183722 lomza@odr-szepietowo.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mońkach;
ul. Tysiąclecia 23/B; 19-100 Mońki; monki@odr-szepietowo.pl
Luiza Giełczyńska-Wierzba 85 7162301 monki@odr-szepietowo.pl
Marzena Kozłowska 85 7162301 monki@odr-szepietowo.pl
Agata Sikorska 85 7162301 monki@odr-szepietowo.pl
Adam Bruszewski 85 7162301 monki@odr-szepietowo.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sejnach;
ul. Piłsudskiego 2; 16-500 Sejny; sejny@odr-szepietowo.pl
Paweł Buchowski 87 5162209 sejny@odr-szepietowo.pl
Jan  Radzewicz 87 5162209 sejny@odr-szepietowo.pl
Bożena Marcinkiewicz 87 5162209 sejny@odr-szepietowo.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach;
ul. Pałacowa 12; 17-300 Siemiatycze; siemiatycze@odr-szepietowo.pl
Anna Szeryńska 85 6556454 siemiatycze@odr-szepietowo.pl
Sylwia Król-Symonowicz 85 6556454 siemiatycze@odr-szepietowo.pl
Marek Mędrycki 85 6556454 siemiatycze@odr-szepietowo.pl
Grażyna Orzepowska 85 6556454 siemiatycze@odr-szepietowo.pl
Marta Sofińska 85 6556454 siemiatycze@odr-szepietowo.pl
Paweł Szostak 85 6556454 siemiatycze@odr-szepietowo.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce;
ul. Piłsudskiego 8; 16-100 Sokółka; sokolka@odr-szepietowo.pl
Katarzyna Hojnik – Horczak 85 7112196 sokolka@odr-szepietowo.pl
Agnieszka Bakun 85 7112196 sokolka@odr-szepietowo.pl
Marta Cilulko 85 7112196 sokolka@odr-szepietowo.pl
Karolina Dereszkiewcz 85 7112196 sokolka@odr-szepietowo.pl
Anna Gęślicka 85 7112196 sokolka@odr-szepietowo.pl
Mirosław Głowicki 85 7112196 sokolka@odr-szepietowo.pl
Paweł Matys 85 7112196 sokolka@odr-szepietowo.pl
Agnieszka Szczygielska 85 7112196 sokolka@odr-szepietowo.pl
Marta Pietraszewska 85 7112196 sokolka@odr-szepietowo.pl
Dawid Kułakowski 85 7112196 sokolka@odr-szepietowo.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach;
ul. Sportowa 20; 16-400 Suwałki; suwalki@odr-szepietowo.pl
Wiesław Anielak 87 5664745 suwalki@odr-szepietowo.pl
Kacper Dzietczyk 87 5664745 suwalki@odr-szepietowo.pl
Jarosław  Winskiewicz 87 5664745 suwalki@odr-szepietowo.pl
Katarzyna Raczyła 87 5664745 suwalki@odr-szepietowo.pl
Agnieszka Kurczyńska 87 5664745 suwalki@odr-szepietowo.pl
Joanna Morzuch 87 5664745 suwalki@odr-szepietowo.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem;
ul. Białostocka 4; 18-200 Wysokie Mazowieckie;
mazodr@zetobi.com.pl
Grażyna Gnatowska 86 2752070 mazodr@zetobi.com.pl
Katarzyna Kruszewska 86 2752070 mazodr@zetobi.com.pl
Wojciech Niewiarowski 86 2752070 mazodr@zetobi.com.pl
Adam Skarzyński 86 2752070 mazodr@zetobi.com.pl
Tomasz Jamiołkowski 86 2752070 mazodr@zetobi.com.pl
Anna Olędzka 86 2752070 mazodr@zetobi.com.pl
PZDR Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zambrowie;
ul. Legionowa 9; 18-300 Zambrów; zambrow@odr-szepietowo.pl
Piotr Tyszka 86 2712435 zambrow@odr-szepietowo.pl
Jolanta Grodzka 86 2712435 zambrow@odr-szepietowo.pl
Agnieszka Wołosiewicz 86 2712435 zambrow@odr-szepietowo.pl