Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Azbestowe pokrycia dachowe – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Azbestowe pokrycia dachowe


Print Friendly, PDF & Email

Popularne pokrycie dachowe na wsi to w większości eternit azbestowy falisty i płaski (popularne karo). Termin do usunięcia azbestowych pokryć dachowych upływa w 2032 rok.

W gminie Raczki zinwentaryzowano 293875 m2 pokryć azbestowych.  W roku 2015 dokonano wymiany pokrycia azbestowego dachów na powierzchni 4224 m2. W takim tempie rocznej wymiany całkowita wymiana zakończy się w 2084 roku czyli o 52 lata później niż przewidują założenia. Do całkowitej wymiany pokrycia azbestowego rolnikom pozostało 17 lat, więc przy aktualnie zinwentaryzowanej powierzchni pokryć azbestowych zmuszeni są do wymiany 17287 m2 pokrycia rocznie czyli ok. cztery razy więcej niż w roku obecnym.

Gospodarstwo należy porównać do firmy prywatnej, gdzie właściciel prowadzi działalność gospodarczą na własną odpowiedzialność i rachunek, musi zachować płynność finansową i rentowność produkcji w gospodarstwie. Dla utrzymania tych założeń w gospodarstwie rolnik zmuszony jest do realizacji priorytetowo działań gospodarczych przynoszących mu dochód na realizację celów gospodarczych i utrzymanie własne. Biorąc pod uwagę cele: gospodarczy i ochrony środowiska należy zastanowić się co rolnicy muszą zrobić i gdzie mają pozyskać dostępne środki finansowe na zintensyfikowanie wymiany pokryć dachowych, aby dokonać tego do 2032 roku.

Kacper Dzietczyk