Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ochrona środowiska, a dobór rozpylaczy do opryskiwaczy polowych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ochrona środowiska, a dobór rozpylaczy do opryskiwaczy polowych


Print Friendly, PDF & Email

Dobór odpowiednich rozpylaczy w opryskiwaczach polowych jest ważnym elementem w ochronie środowiska. Producenci oferują szeroką gamę rozpylaczy, dostosowanych do zabiegów wykonywanych w różnorodnych warunkach pogodowych. Nowoczesne opryskiwacze są wyposażone w końcówki obrotowe z kilkoma rozpylaczami, co ułatwia dobór odpowiednich końcówek do zwalczanego organizmu, sposobu działania środka ochrony roślin oraz warunków pogodowych.

Najbardziej popularne w Polsce są rozpylacze standardowe (zwykłe). Powszechność stosowania wynika z wszechstronnego zastosowania w chemicznej ochronie roślin. Są to zarazem najtańsze rozpylacze na rynku. Zwykłe rozpylacze, pomimo szerokiego spektrum stosowania, generują krople średnie i drobne, co wpływa znacznie na znoszenie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Stosowanie takiego typu rozpylaczy powinno się odbywać w optymalnych warunkach pogodowych. Rozpylacze zwykłe zawsze stwarzają większe ryzyko znoszenia, co w konsekwencji skutkuje zanieczyszczeniem środowiska. Ograniczenie znoszenia ma duże znaczenie ekologiczne, między innymi w ochronie wody, powietrza, gleby, które mają wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. Większość użytkowników opryskiwaczy używa tylko jeden typ rozpylacza, najczęściej standardowy.

Wielkość kropli ma duże znaczenie przy ograniczaniu znoszenia. Konstrukcja nowoczesnych rozpylaczy ma za zadanie ograniczać w jak największym stopniu znoszenie. Do takich rozpylaczy należy zaliczyć rozpylacze antyznoszeniowe i eżektorowe.
Rozpylacze antyznoszeniowe dzięki swojej konstrukcji, wytwarzają większe krople oraz ograniczają ilość drobnych kropel co wpływa na mniejsze ryzyko znoszenia. Eżektorowe różnią się swoją konstrukcją i sposobem wytwarzania kropli. Specjalna konstrukcja z wkładką eżektorową daje dla wytwarzanej kropli większą objętość, poprzez napowietrzanie pęcherzykami powietrza. Takiego typu rozpylacze pracują przy wyższych ciśnieniach cieczy roboczej, co powoduje, że kropla osiąga większą prędkość, a to ogranicza znoszenie przez wiatr. Rozpylacze eżektorowe doskonale nadają się do herbicydów doglebowych i powschodowych, i charakteryzują się bardzo dobrą penetracją łanu. Doskonale nadają się do stosowania fungicydów i herbicydów systemicznych, insektycydów oraz do nawozów płynnych przy niższym ciśnieniu roboczym.

W dniu 23 kwietnia zostało ogłoszone znowelizowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin. Według nowego rozporządzenia dopuszczalna prędkość wiatru przy wykonywaniu zabiegów środkami ochrony roślin w terenie otwartym została zwiększona z 3m/s do 4 m/s. Pomimo tego, zaleca się stosowanie rozpylaczy antyznoszeniowych i eżektorowych w celu ograniczenia znoszenia środków ochrony roślin i ochrony środowiska.

Waldemar Bobin