Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Folia po sianokiszonkach do recyklingu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Folia po sianokiszonkach do recyklingu


Print Friendly, PDF & Email

Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest problemem trudnym i złożonym. Aby ponownie wykorzystać odpady należy je zbierać i segregować, bezpośrednio po powstawaniu i następnie przekazywać do firm prowadzących odbiór z gospodarstw i recykling.

Potrzebne są tylko dobre chęci oraz motywacja do zbiórki i sprzedaży, a odpady takie jak folia z sianokiszonek nie trafią do przydrożnych rowów i lasów oraz nie będą spalane. Problem zbiórki i zagospodarowania folii po sianokiszonkach, która pozostaje w gospodarstwach wymaga szczególnego potraktowania. Wielu rolników nie wie, co z tym odpadem należy zrobić.

 

ochr049_1 Statystyczny Polak wytwarza ok. 350 kg śmieci rocznie, z czego 70 kg to papier i tektura, z tej ilości tylko ok. 37% podlega ponownemu przetworzeniu. Dla porównania w Niemczech i Finlandii recykling makulatury wynosi 73%, a średnia dla Unii Europejskiej wynosi 58%.

Folia po opróżnieniu z sianokiszonki powinna być oczyszczona z pozostałości i złożona w zadaszonym pomieszczeniu do czasu zebrania większej ilości w poszczególnych gospodarstwach. Następnie wystarczy powiadomić firmę działającą na terenie gminy, która zajmuje się odbiorem zużytej folii po sianokiszonkach z gospodarstw.

Województwo podlaskie jest wiodącym w kraju producentem mleka. Sianokiszonki w większości gospodarstw mleczarskich są sporządzane w belach, dlatego problem racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania odpadów poprodukcyjnych ma tu ogromne znaczenie.

Należy oczekiwać, że w niedługim czasie podmioty skupujące odpady podejdą do tego zagadnienia w sposób komercyjny, wówczas będzie to dobry interes zarówno dla skupujących jak i rolników.
W ostatnich latach na terenie województwa podlaskiego pojawiło się kilka firm specjalizujących się w skupie i recyklingu tworzyw sztucznych. Ich adresy można znaleźć na stronie internetowej www.astwa.pl. Do wyróżniających się należy zaliczyć firmy: “LIDER” działająca w Czyżewie (tel. 086 2755053), Wysokiem Mazowieckiem (tel. 086 2752987), “Grupa Eko” w Dąbrowie Dołęgach, “R.V. Industrialis Podlasie” Sp. z o.o. w Surażu (tel. 085 6750961), Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokołach (tel. 086 2741094).

Firmy działające na określonym terenie prowadzą zbiór foli po belach i wszelkiego typu opakowaniach z tworzyw sztucznych w określony dzień miesiąca w danej wsi.

mgr inż. Eugeniusz Mystkowski