Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ostoja Górnego Nurca na terenie gminy Kleszczele – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ostoja Górnego Nurca na terenie gminy Kleszczele


Print Friendly, PDF & Email

Specjalny obszar ochrony siedlisk (tzw. Dyrektywa Siedliskowa), oraz obszar specjalny ochrony ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia) znajduje się w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego na terenie trzech gmin – Kleszczele, Boćki, Orla i zajmuje 524 ha.

Obszar specjalny na terenie gminy Kleszczele to tereny bagienne i podmokłe przyległe do rzeki Nurzec. Wieloletnie zaniedbania melioracyjne (niedrożność rowów), oraz działanie dużej populacji bobrów powodowały postępującą rewitalizację obszaru specjalnego.

Wiosenne roztopy i opady w porze wiosennej tworzą rozległe rozlewiska a wysoki poziom wód w okresie wegetacyjnym uniemożliwia często korzystanie rolnikom z użytków zielonych.

Obszar specjalny ochrony siedlisk i ptaków to obszar Natura 2000, który na terenie gminy Kleszczele stanowią:

– lasy głównie olsy i lasy mieszane około 5 %,

– użytki zielone wykorzystywane rolniczo około 80%,

– użytki zielone zaniedbane nieużytkowane rolniczo porośnięte pokrzywą i zakrzaczone około 15%,

– ponadto 60% obszaru zajmują torfowiska z miejscami różnej wielkości wydm i wzniesień grądowych. Miejsca podmokłe zalegają turzowiska i trzcinowiska.

Wartości przyrodnicze specjalnego obszaru to przede wszystkim:

– rozległe wielko – przestrzenne użytki zielone,

– zbiorowiska wyniesień wśród gruntów hydrogenicznych,

– siedliska mineralne – murawy piaskowe, wrzosowiska oraz murawy bliźniacze.

Stwierdzono występowanie 16 gatunków ptaków chronionych w tym rycyk, kulik wielki oraz orlik krzykliwy. Trzy gatunki z nich (orlik krzykliwy, cietrzew, i kulik wielki ) znajdują się na liście Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Obszar specjalny ochrony siedlisk przyrodniczych oraz ochrony ptaków jest terenem przyciągającym turystów zainteresowanych przyrodą .

Około 80 % rolników których użytki zielone znajdują się na terenie obszaru Natura 2000 korzystają z programów środowiskowych i czynnie przyczyniają się do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz ptaków.

 

Jarosław Gerasimiuk PZDR Hajnówka

Literatura:

Broszura Dolina Górnego Nurca – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku .