Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Obszary NATURA 2000 na terenie województwa podlaskiego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Obszary NATURA 2000 na terenie województwa podlaskiego


Print Friendly, PDF & Email
I.Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (OSO) – utworzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2313) zmienione rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5.09.2007 r. (Dz. U. Nr 179 poz. 1275), zmienione rozporządzeniem z dnia 27 października 2008 r. (Dz. U. Nr 198 poz. 1226), zmienione rozporządzeniem z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 25 poz. 133):
 
L.p. Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. [ha] PZO
1

Puszcza Białowieska

PLC200004 63 147.58  
2

Dolina Dolnego Bugu

 

PLB140001 74 309.92 Zarządzenie z 5.09.2014 r. ws. Ustanowienia PZO dla obszaru Dolina Dolnego Bugu (Dz.U.Woj.Podl. z 2014 poz. 3204)
3

Dolina Dolnej Narwi

 

PLB140014 26 527.92 Zarządzenie z 23.04.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Dolina Dolnej Narwi (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz 1763)
4

Bagienna Dolina Narwi

PLB200001 23 471.09  
5

Puszcza Augustowska

PLB200002 134377.72  
6

Puszcza Knyszyńska

 

PLB200003 139590.23 Zarządzenie z 15.05.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Puszcza Knyszyńska (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 1967)
7

Dolina Górnego Nurca

 

PLB200004 3 995.02 Zarządzenie Nr 21/2013 z 26.09.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Dolina Górnego Nurca (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 3497)
8 Bagno Wizna PLB200005 14 470.97 Zarządzenie Nr 26/2013 z 18.12.2013 r. ws ustanowienia PZO dla obszaru Bagno Wizna (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 4631)
9

Ostoja Biebrzańska

PLB200006 148509.33  
10

Dolina Górnej Narwi

 

PLB200007 18 384.08 Zarządzenie z 18.06.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Dolina Górnej Narwi (Dz. U. Woj. Podl. 2014 poz. 2338)
11

Przełomowa Dolina Narwi

 

 

 

PLB200008 7 649.17 Na mocy uchwały nr III/20/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 stycznia 2011r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r., Nr 23, poz. 334) ustanowiono plan ochrony dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, który zawiera zakres Natura 2000 (park w około 96,8% pokrywa się z obszarem Przełomowa Dolina Narwi).
12 Puszcza Piska PLB280008 172802.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Projektowane Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) – zatwierdzone Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. (2013/741/UE):

Lp. Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. [ha] PZO
1 Puszcza Białowieska PLC200004 63147.58  

2

Ostoja Nadbużańska  PLH140011 46036.74 Zarządzenie z 5.09.2014 r. ws. Ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja Nadbużańska (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 3132)

3

Jeleniewo  PLH200001 5 910.07 Zarządzenie z 30.04.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Jeleniewo (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 1771)

4

Narwiańskie Bagna  PLH200002 6 823.05  

5

Ostoja Suwalska  PLH200003 6 349.51

Zarządzenie z 30.04.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja Suwalska (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 1772)

6

Ostoja Wigierska PLH200004 16072.11  

7

Ostoja Augustowska  PLH200005 107068.74 Zarządzenie Nr 27/2013 z 31.12.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja Augustowska (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 137)

8

Ostoja Knyszyńska  PLH200006 136084.43 Zarządzenie z 30.06.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja Knyszyńska (Dz. U. Woj. Podl. 2014 poz. 2431)

9

Pojezierze Sejneńskie  PLH200007 13 630.94 Zarządzenie z 13.05.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Pojezierze Sejneńskie (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 1947)

10

Dolina Biebrzy PLH200008 121206.23  

11

Ostoja w Dolinie Górnej Narwi  PLH200010 19 090.18 Zarządzenie z 18.06.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 2339)

12

Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego  PLH200014 117.07 Zarządzenie Nr 20/2013 z 22.08.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Schrony BRU (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 3243)

13

Murawy w Haćkach  PLH200015 157.34 Zarządzenie Nr 1/2013 z 11.01.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Murawy w Haćkach (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 416)
14 Dolina Szeszupy PLH200016 1 701.35  
15 Torfowiska Gór Sudawskich  PLH200017 98.51  

16

Czerwony Bór  PLH200018 5 052.22 Zarządzenie z 13.05.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Czerwony Bór (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 1946)
17 Jelonka PLH200019 2 479.9  
18 Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie PLH200020 1 446.57  

19

Ostoja w Dolinie Górnego Nurca  PLH200021 5 524.05 Zarządzenie Nr 22/2013 z 26.09.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja w Dolinie Górnego Nurca (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 3498)

20

Dolina Górnej Rospudy  PLH200022 4 070.69 Zarządzenie Nr 24/2013 z 9.12.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Dolina Górnej Rospudy (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 4472)

21

Dolina Pisy PLH200023 3 223.21  

22

Ostoja Narwiańska  PLH200024 18 604.96 Zarządzenie Nr 25/2013 z 9.12.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja Narwiańska (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 4473)

23

Sasanki w Kolimagach  PLH200025 2.54 Zarządzenie z 31.10.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Sasanki w Kolimagach (Dz.U.Woj.Podl. z 2014 poz. 3560)

24

Źródliska Wzgórz Sokólskich  PLH200026 49.11 Zarządzenie z 18.11.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Źródliska Wzgórz Sokólskich (Dz.U.Woj.Podl. z 2014 poz. 3839)