Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uprawa wierzby na potrzeby ZEC w Łapach – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uprawa wierzby na potrzeby ZEC w Łapach


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Od wielu lat wzrasta zainteresowanie uprawą roślin energetycznych, z których uzyskuje się ekologiczną energię cieplną. W dużym stopniu wiąże się to ze stale wzrastającymi cenami energii na świecie oraz zmniejszającymi się zasobami naturalnymi surowców energetycznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania pod uprawę nieużytków rolniczych. W województwie podlaskim wykorzystanie energii odnawialnej jest ważne nie tylko dla ochrony środowiska, ale także jako źródło pracy dla bezrobotnych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach w 2007 roku założył plantację wierzby energetycznej gatunek Salix viminalis x S. dasyclados ssp. Baltica nr klanu 1001 na potrzeby kotłowni z kotłem opalanym biomasą o mocy 4 MW należącej do ZEC Łapy. Plantacja ta o powierzchni 0,80 ha zlokalizowana została w Płonce Kościelnej na nieużytku należącym do Gminy Łapy.

Przygotowanie nieużytku do uprawy rozpoczęto już w 2006 roku nawożąc osadami ściekowymi pochodzącymi z własnej oczyszczalni w ilości 16 ton na powierzchnię 0,80 ha. Pole zostało wyrównane ciągnikiem gąsienicowym DT 75 i w II dekadzie października wykonano orkę głęboką ciągnikiem C 360 z pługami 2-skibowymi. Wiosną 2007 roku w III dekadzie marca pole zostało wyrównane broną sprężynową, a następnie przystąpiono do ręcznego sadzenia wierzby.

Materiałem nasadzeniowym były sztobry długości 20 cm, które umieszczono 1-3 cm powyżej gleby. Sadzenie wierzby wykonano w rozstawie 40 cm x 40 cm w czasie, kiedy gleba była jeszcze stosunkowo wilgotna. Aby ułatwić przejazd maszyn, na plantacji pozostawiono ścieżki o szerokości 1,70 ha oraz uwrocia.

Warunkiem prawidłowego rozwoju wierzby jest niedopuszczenie do jej zachwaszczenia, toteż w maju przystąpiono do wykaszania chwastów w rzędach i międzyrzędziach kosiarką spalinową Husqvarna oraz zgrabiana i usuwania z plantacji ściętej biomasy. Aby nie dopuścić do rozwoju chwastów, które mogłyby zacieniać młode pędy, w I dekadzie czerwca plantację ręcznie opielono.

Wszystkie prace związane z nasadzeniami oraz pielęgnacją wierzby krzaczastej wykonywane były przez bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Biurze Pracy w Białymstoku Filia w Łapach. W 2008 roku jak i 2009 podstawowe zabiegi na plantacji wierzby ograniczały się jedynie do niszczenia chwastów poprzez wykaszanie oraz ręczne pielenie. Aktualnie stan plantacji jest dobry, w bieżącym roku w okresie jesiennym planuje się zbiór wierzby kosiarką podpinaną do ciągnika i napędzaną wałkiem odbioru mocy (WOM) z przeznaczeniem na sztobry do kolejnych nasadzeń plantacji oraz do kotłowni ZEC w Łapach.

Jadwiga Łapińska