Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Trawy wieloletnie – miskant olbrzymi – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Trawy wieloletnie – miskant olbrzymi


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Miskant olbrzymi jest jedną z najwydajniejszych traw wieloletnich. W Europie uprawiany od około 50 lat, początkowo jako roślina ozdobna. Od kilkunastu lat jest traktowany jako roślina energetyczna.

W celach energetycznych można wykorzystywać zarówno rodzime jak i obce gatunki traw wieloletnich. Do tych pierwszych należy np. pozyskiwana w warunkach naturalnych trzcina pospolita, którą ewentualnie można by uprawiać, stosując jako nawóz ścieki miejskie. Inne krajowe trawy wieloletnie to obficie plonujące kostrzewy i życice. Jednak większe znaczenie dla energetyki mają rośliny obcego pochodzenia. Trawy te, najczęściej pochodzące z Azji i Ameryki Północnej, charakteryzują się większą w porównaniu z polskimi trawami wieloletnimi wydajnością, większą zdolnością wiązania CO2 i niższą zawartością popiołu, powstającego podczas spalania.

Jedną z najwydajniejszych traw wieloletnich jest miskant olbrzymi. Miskant olbrzymi został wyhodowany w Danii ze skrzyżowania miskanta chińskiego z miskantem cukrowym. Jest okazałą trawą kępową o mocnym, sięgającym na 2,5 m w głąb ziemi systemie korzeniowym i grubych, sztywnych, wypełnionych gąbczastym rdzeniem źdźbłach wysokości 2-3,5 m. Zalety miskanta to szybki wzrost (zwłaszcza w upalne lata), wysoki plon biomasy z jednostki powierzchni i stosunkowo duża odporność na niskie temperatury.

Wymagania klimatyczno-glebowe miskanta nie są zbyt duże. Rośliny te udają się nawet na glebach klasy V i VI oraz na nieużytkach. Miskant olbrzymi, który w warunkach europejskich rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie, nadaje się do uprawy na piaszczystych, umiarkowanie wilgotnych glebach. Szczególnie korzystne jest uprawianie go na terenach skażonych metalami ciężkimi oraz na gruntach odłogowanych i porolnych. Krytycznym momentem podczas prowadzenia uprawy jest pierwsza zima – rośliny wykazują wtedy dużą wrażliwość na ujemne temperatury, powinny więc zostać odpowiednio zabezpieczone.

Uprawę należy zacząć od właściwego przygotowania gleby, która wymaga odchwaszczenia, nawożenia i spulchnienia. Sadzonki sadzi się ręcznie bądź mechanicznie (przy użyciu sadzarki ogrodniczej), tak by na jedną roślinę przypadał 1 m2 powierzchni. W zależności od rodzaju gleby plony miskanta olbrzymiego wynoszą od 6 do 24 ton suchej masy z ha, są więc wyższe niż plony jakiejkolwiek innej trawy wieloletniej uprawianej w Europie. Plantacja może być użytkowana przez okres 10-12 lat.

O znaczeniu gospodarczym tej rośliny decyduje zastosowanie głównie w energetyce. Poza tym miskant jest również wykorzystywany:
• jako roślina przeciwerozyjna (ze względu na mocny system korzeniowy),
• do wysadzeń na poboczach autostrad (z uwagi na dużą zdolność wychwytywania metali ciężkich),
• jako roślina rabatowa w parkach i ogrodach (posiada puszyste, srebrzysto-purpurowe dekoracyjne kwiatostany),
• w przemyśle celulozowo-papierniczym (ze względu na dużą zawartość celulozy),
• do produkcji materiałów budowlanych, izolacyjnych i płyt wiórowych, w przemyśle chemicznym.

Arkadiusz Kilewski