Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

“Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie” – zakończenie projektu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

“Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie” – zakończenie projektu


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Szkolenia były realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRROW (PROW 2007-2013) w zakresie działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, wdrażanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jako Lider konsorcjum realizującego projekt w składzie z Polskim Towarzystwem Biomasy POLBIOM w Warszawie i 12 Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w całej Polsce.

Projekt realizowany był w IV etapach. Łącznie przeprowadzono 12 szkoleń dwudniowych, podczas których przeszkolono 480 osób.

W pierwszym dniu szkolenia odbywały się wykłady w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z rodzajami energii odnawialnej (biomasa, biogaz, biopaliwa, pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne oraz energetyka wodna i wiatrowa), perspektywami rozwoju sektora do 2020 roku, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, możliwościami uzyskania dofinansowania oraz z ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi korzyściami rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej.

Drugi dzień szkolenia to wyjazd studyjny do wybranych punktów OZE w tym: instalacji do produkcji biopaliw w PODR w Szepietowie, małej elektrowni wodnej nad zalewem w Ciechanowcu oraz do firmy Biomaz w Czyżewie  produkującej pelet  ze słomy i traw niskiej jakości paszowej (turzyc).

Szkolenia “Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie”, organizowane były nieodpłatnie dla rolników lub domowników ubezpieczonych w KRUS z terenu całego kraju. Uczestnikom szkolenia zapewniono dowóz, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie. Wszyscy otrzymali oznakowane logotypami zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Gabriela Włostowska