Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pierwsza biogazownia rolnicza w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pierwsza biogazownia rolnicza w województwie podlaskim


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Firma CHP Energia Sp. z o.o. reprezentowana przez Andrzeja Bogdana Wyszyńskiego w miejscowości Wojny Wawrzyńce, gm. Szepietowo, powiat wosokomazowiecki realizuje przedsięwzięcie w zakresie budowy biogazowni rolniczej typu NaWaRo. W pierwszym etapie osiągnie ona moc 1,2 MW (docelowo 2,4 MW).

Przedsięwzięcie to jest na etapie kończącym przygotowania do budowy. Spółka uzyskała już decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzję o warunkach zabudowy. W założeniach biogazownia ta będzie pracowała w oparciu o substrat roślinny tj. kiszonkę z kukurydzy i z traw, ponadto jako rozwadniacz do substratu będzie stosowana gnojowica bydlęca. Z odwodnionego osadu pofermentacyjnego planuje się produkcję peletu opałowego, który będzie suszony z wykorzystaniem ciepła powstającego w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Planowany czas realizacji inwestycji to 18 miesięcy.

 Krótka charakterystyka i schemat budowanej biogazowni rolniczej

731_1

Biogazownie rolnicze oparte na procesie fermentacji metanowej, znalazły zastosowanie jako instalacje do biologicznej utylizacji odpadów organicznych, z wykorzystaniem biomasy pochodzącej z celowych plantacji roślin energetycznych. System produkcji biogazu „NaWaRo” (Nachwachsende Rohstoffe) w dosłownym tłumaczeniu „surowce odrastające” stosowany w Niemczech, wykorzystuje głównie gnojowice, kiszonki z roślin (kukurydzy, traw, buraków i innych odpadów przemysłowych), natomiast inne substraty (np. ziarno zbóż czy odpady) wykorzystywane są rzadziej w zależności od konkretnych uwarunkowań gospodarstwa. Tego typu biogazownia posiada rozbudowaną komorę fermentacyjną, składającą się z pierwotnej komory fermentacyjnej i wtórnej komory fermentacyjnej. Pozostałość substratu po przefermentowaniu w pierwotnej komorze fermentacyjnej trafia do wtórnej komory fermentacyjnej, której głównym zadaniem jest zatrzymanie procesu fermentacji. Następnie osad substratu trafia do zbiornika osadu pofermentacyjnego, gdzie po przetworzeniu się do formy amonowej staje się naturalnym nawozem rolniczym. Kiszonka z kukurydzy jako kosubstrat zwiększa kilkakrotnie wydajność energetyczną instalacji biogazowej. W świetle doświadczeń niemieckich w technologiach NaWaRo dominują substraty stałe pochodzenia roślinnego, zwłaszcza kiszonka z kukurydzy, żyta, traw. W technologiach mieszanych stosuje się mieszaninę o składzie: gnojowica ok. 30% oraz kiszonka z kukurydzy (o zaw. 35% s.m) ok. 70%. Przewidywany czas rozkładu w fermentatorze ok. 56 dni. Technologie NaWaRo cechuje wysoka efektywność ekonomiczna i energetyczna pozyskiwania biogazu. Wynika to przede wszystkim z taniej technologii produkcji, niskich nakładów energetycznych oraz z faktu wykorzystania naturalnego procesu wytwarzania metanu z dużym udziałem odpadów.

Eugeniusz Mystkowski