Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Opał rośnie w ogrodzie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Opał rośnie w ogrodzie


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

ochr055_1

Ślazowiec pensylwański to wartościowa roślina energetyczna i miododajna.

Ślazowiec pensylwański jest od 2002 roku prezentowany na kolekcji roślin energetycznych w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Kilkuletnie obserwacje pozwalają stwierdzić, że jest to roślina, którą można polecać do uprawy z przeznaczeniem na biomasę spalaną w kotłach c.o. nowej generacji. Dobrym przykładem wykorzystania ślazowca pensylwańskiego jest ogrzewanie Domu Parafialnego w Złotorii. (Złotoria miejscowość położona na trasie Białystok – Jeżewo). Ślazowiec jest tam spalany w przydomowej kotłowni a pochodzi z własnej plantacji, którą prowadzi proboszcz parafii Bogusław Samsel.

– Zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii to efekt mojej poprzedniej pracy, na parafii w Grajewie, w nowowybudowanym kościele, gdzie zainstalowano pompy ciepła i wykorzystano ciepło Ziemi do ogrzewania kościoła. Tamto doświadczenie wywołało impuls do działania w warunkach istniejących w Złotorii. Tu jest możliwość uprawy ślazowca na powierzchni około hektara, co całkowicie zabezpiecza biomasę na potrzeby własne. Drugim czynnikiem wziętym pod uwagę w momencie modernizacji dość obszernego budynku parafialnego, był czynnik ekonomiczny. Na opał pochodzący ze źródeł kopalnych należałoby wydać co roku znaczną sumę – około 12 tysięcy złotych. Tym sposobem opał rośnie we własnym ogrodzie i w zasadzie występują tylko koszty zbioru i zrębkowania tej rośliny – mówi ksiądz Bogusław Samsel.

ochr055_2Koszt zakupu kotła do spalania biomasy i zbiornika na biomasę z podajnikiem ślimakowym oraz osprzętem elektronicznym tzw. sterownikiem wynosi obecnie około 10-14 tysięcy złotych i zwraca się bardzo szybko.

Ślazowiec pensylwański, pospolicie zwany malwą pensylwańską, określany jest też jako malwa wirgińska (w okresie wprowadzania do uprawy znany jako sida – od nazwy łacińskiej Sida hermaphrodita) należy do rodziny ślazowatych (Malvaceae). Roślina pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie spotykana jest w warunkach naturalnych. Ponadto występuje na pustynnych i półpustynnych obszarach Afryki, na kontynencie australijskim i Wyspach Zielonego Przylądka.

Ślazowiec pensylwański jest rośliną owadopylną (miododajną), chętnie oblatywaną przez pszczoły. Okres kwitnienia ma bardzo długi (ponad 6 tygodni), a więc jest dobrym pożytkiem dla pszczół (wydajność miodowa 110-143 kg z ha). Ślazowiec rozmnaża się przez nasiona, ale dobre efekty można także uzyskać rozmnażając go wegetatywnie, poprzez sadzonki z odcinków korzeni lub zielonych pędów nadziemnych. W okresie jesiennym istnieje możliwość ręcznego zebrania nasion na plantacji. Ślazowiec pensylwański jest rośliną wieloletnią. Dzięki powstawaniu pączków wzrostowych na korzeniach w strefie przyłodygowej, roślina corocznie odrasta, zwiększając liczbę łodyg od jednej w pierwszym roku, do 20-30 w czwartym i następnych latach, tworząc silnie ulistniony krzew. Jest też dość odporny na niskie temperatury zimą, wytrzymuje niedostatek opadów latem i nie ma dużych wymagań w stosunku do gleby. Na glebach żyźniejszych wytwarza większą masę nadziemną, wyrastając do ponad 4 m wysokości. Użytkowanie plantacji ślazowca pensylwańskiego na cele energetyczne może trwać 15-20 lat. Plony biomasy kształtują się na poziomie 10-17 ton suchej masy z ha rocznie (w zależności od sposobu rozmnażania i warunków glebowo-klimatycznych).

Kazimierz Bochenko, Eugeniusz Mystkowski

Osoby zainteresowane zdobyciem nasion na założenie plantacji mogą kontaktować się z księdzem proboszczem, w kolejnych latach przed zrębkowaniem plantacji (tel. 85 719 29 12)