Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Konferencja regionalna nt.”Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konferencja regionalna nt.”Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska”


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z umową z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie w dniu 13 października br. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przeprowadzono konferencję regionalną dla mieszkańców wsi, rolników, przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców nt.: ,,Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska”. Na wstępie pani Karolina Witeska-Chmielewska przedstawiciel Fundacji zaprezentowała projekt ,,Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska” – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna z podkreśleniem owocnej współpracy z PODR w Szepietowie w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Obecność przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Jarosława Wiśniewskiego z Departamentu Rynków Rolnych pozwoliła na bieżące odniesienie się do zagadnień zwianych z finansowaniem inwestycji, certyfikatami i innymi ważnymi kwestiami, które były zgłaszane przez uczestników podczas wystąpień prelegentów tj. pani dr. Aliny Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu i Eugeniusza Mystkowskiego z PODR w Szepietowie.

Przed przerwą poproszono o krótkie wystąpienie prof. dr hab. Piotra Banaszuka z Politechniki Białostockiej, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Pan profesor jest przewodniczącym Wojewódzkiego Zespołu ds. OZE w woj. podlaskim i współpracuje w temacie OZE z Panem Lutz Ribbe z EuroNatur w Bawarii. To właśnie dzięki tej współpracy powstanie biogazownia kontenerowa w powiecie bielskim. Wystąpienie profesora pozwoliło rolnikom zainteresowanym małymi biogazowniami kontenerowymi na bezpośredni kontakt i pytania. Poproszono również o krótką wypowiedź panią Katarzynę Gowin z firmy Biogazownie Polskie z Krakowa i innych inwestorów będących w budowie biogazowni rolniczych w woj. podlaskim.

Podsumowanie konferencji przeprowadził Eugeniusz Mystkowski składając podziękowanie za patronat honorowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Marszałka Województwa Podlaskiego, za udział w konferencji pana Jarosława Wiśniewskiego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani Karoliny Witeskiej-Chmielewskiej i pani dr. Aliny Kowalczyk-Juśko oraz wszystkim uczestnikom konferencji wyrażając pogląd, że przeprowadzona konferencja wpisuje się w oczekiwania ludzi przedsiębiorczych i rolników, gdyż w woj. podlaskim jest miejsce zarówno na biogazownie duże 1 MW jak i biogazownie kontenerowe małe 40 KW, których rozpoczęcie produkcji przez firmę Mega Bełżyce k/ Lublina jest zależne od zapotrzebowania na ten produkt.

W konferencji udział wzięły 103 osoby.

Eugeniusz Mystkowski

Gabriela Włostowska