Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Kolektor słoneczny – źródłem przyjaznej energii w gospodarstwie rolnym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Kolektor słoneczny – źródłem przyjaznej energii w gospodarstwie rolnym


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Wykorzystanie energii słonecznej pozwala obniżyć comiesięczne wydatki ponoszone na podgrzewanie wody wykorzystywanej do produkcji rolnej, a ponadto przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Inwestycja w zestawy solarne oznacza  możliwość zmniejszenia wydatków na energię, a przy odpowiednio  dobranym zestawie także zwrot inwestycji w relatywnie krótkim czasie.

Jak działa kolektor słoneczny

Promienie słońca są pochłaniane przez powierzchnię kolektora słonecznego umieszczonego na dachu, a następnie przenoszone przez podgrzany płyn solarny do zbiornika z wodą, gdzie następuje przekazanie ciepła z płynu solarnego do wody.

Warunkiem zainstalowania kolektora słonecznego jest ilość promieniowania słonecznego w skali roku. Ilość ta jest zależna od położenia geograficznego oraz aktualnego stanu zachmurzenia. W Polsce roczne wielkości promieniowania słonecznego wahają się od 900 do 1150 kWh/m2. Oznacza to, że w skali roku można zaoszczędzić nawet do 60% kosztów podgrzewania wody.

Zestaw solarny składa się z kolektorów słonecznych oraz takich elementów, jak:
– zbiornik na wodę,
– grupa pompowa, która zapewnia cyrkulację czynnika roboczego (płynu  solarnego),
– regulator temperatury regulujący obroty solarnej pompy obiegowej,
– solarne naczynie przeponowe zabezpieczające obieg grzewczy w  przypadku wzrostu ciśnienia w instalacji.

ochr078_2 ochr078_1
Zestaw solarny zamontowany na dachu obory dla bydła mlecznego Zbiornik 300 l, sterownik, naczynie zbiorcze

 

Kolektor w gospodarstwie rolnym

Przykładem wykorzystania energii słonecznej jest zainstalowany zestaw solarny WATT CPC 300 na dachu obory w gospodarstwie rolnym Haliny i Mirosława Tarasewiczów zamieszkałych we wsi Nowosiółki, gm. Gródek. Zestaw ten składa się z: 4 sztuk kolektorów 9-rurowych próżniowych, zbiornika buforowego 300 l, sterownika, naczynia zbiorczego, płynu solarnego, armatury i izolacji.

Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie państwa Tarasewiczów jest hodowla bydła mlecznego. Do czasu zainstalowania zestawu solarnego woda przeznaczona do mycia urządzeń związanych z dojem mleka była podgrzewana przez bojler elektryczny.

Dzienne zapotrzebowanie na gorącą wodę w gospodarstwie wynosi około 200-300 l, podgrzanie takiej ilości wody związane było z bardzo dużym poborem energii elektrycznej.

Koszty energii elektrycznej w gospodarstwie po zainstalowaniu zestawu solarnego zmalały średnio o 30% rocznie. Koszt zakupu ww. zestawu solarnego to około 20000 zł brutto. Gospodarstwo skorzystało z dofinansowania z PROW 2007-2013 z działania 121 – Modernizacja gospodarstw rolnych w wysokości 50% od kwoty netto. Przewidywany okres jaki musi upłynąć aby inwestycja w całości się zwróciła to około 5 lat.

Artur Krzyżanowski