Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Energia słoneczna – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Energia słoneczna


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Znaczny wzrost popularności alternatywnych źródeł energii związany jest przede wszystkim z dużym zapotrzebowaniem na energię oraz kurczeniem się zasobów kopalnianych. Ogromne znaczenie mają również względy proekologiczne i uwarunkowania ekonomiczne. Wszystko to wprowadza konieczność opracowywania i wdrażania nowych efektywnych metod wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Doskonałym przykładem jest energia słoneczna, której wielokierunkowe wykorzystanie oraz łatwość pozyskania i prosta adaptacja przyniosły popularność w wielu krajach świata.

Energia słoneczna to naturalne, całkowicie bezpieczne dla środowiska i niewyczerpalne źródło energii. Jej powszechne wykorzystanie daje możliwość niemalże całkowitego uniezależnienia się od tradycyjnych metod dostarczania energii elektrycznej przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliw kopalnianych i rosnącego zanieczyszczenia środowiska. Systemy takie są przede wszystkim ciche i bezawaryjne a wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się przy wykorzystaniu ekologicznych technologii. Dodatkowym atutem jest brak kosztów przesyłu i dystrybucji energii z miejsca wytwarzania do miejsca wykorzystania co prowadzi do ograniczenia a nawet uniezależnienia się od tradycyjnych dostawców energii elektrycznej.

Energia pochodzenia słonecznego jest możliwa do pozyskania niemalże na całym świecie a więc także w Polsce. Mimo, iż nie posiadamy idealnych warunków słonecznych to podobnie jak Niemcy, Dania i Czechy możemy w pełni czerpać korzyści z energii słonecznej i prowadzić opłacalne inwestycje zarówno na poziomie pojedynczego mieszkańca jak i na większą skalę. W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych co niewątpliwie związane jest z rosnącą świadomością konsumentów co do atrakcyjności i zalet tego źródła energii. W związku z tym producenci nieustannie ulepszają oferowane produkty i proponują coraz korzystniejsze rozwiązania inwestycyjne.

Obecnie najefektywniej energia słoneczna wykorzystywana jest lokalnie w gospodarstwach domowych jako źródło ciepłej wody użytkowej, wspomaganie centralnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i innych oraz energii elektrycznej. Energia słoneczna służy również do zasilania akumulatorów samochodowych, ogrzewania basenów, do celów klimatyzacyjnych i suszarniczych oraz obsługi instalacji do nawadniania użytków rolnych, odsalania wody morskiej i innych. Energia słoneczna ma również bardzo szerokie zastosowanie w zasilaniu urządzeń elektrycznych codziennego użytku tj. sprzętu agd i rtv, świetlówek, kalkulatorów, zegarków, lamp błyskowych aparatów fotograficznych, kosiarek do trawy i wielu innych. Dodatkowo wykorzystywana jest w komunikacji publicznej do zasilania tablic informacyjnych, automatów telefonicznych, lamp ostrzegawczych, sygnalizacji drogowej, reklam. Zastosowanie energii słonecznej jest szczególnie wskazane na terenach trudnodostępnych lub odległych od sieci energetycznych, gdzie utrudniony jest przekaz energii uzyskanej w tradycyjny sposób.

Barierą uniemożliwiającą powszechne wykorzystanie energii słonecznej jest brak prostego systemu wsparcia indywidualnych inwestycji prowadzonych przez osoby fizyczne. Niekorzystny i zniechęcający potencjalnych użytkowników jest również dość wysoki koszt urządzeń oraz montażu całej instalacji słonecznej.

Nadzieją na rozwój nowej gałęzi energetyki są przepisy prawa dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W Polsce mówi o tym rozporządzenie ministra gospodarki z 19 grudnia 2005 r. (Dz.U. nr 261, poz. 2187), które określa poziom udziału energii pozyskanej z odnawialnych źródeł w stosunku do całkowitego jej wykorzystania. W myśl rozporządzenia Polska ma obowiązek korzystania z odnawialnych źródeł energii a ich udział docelowo powinien kształtować się w zakresie od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 r.

W interesie społeczeństwa powinno być racjonalne wykorzystanie naturalnych zasobów paliw i uzupełnianie a z czasem zastąpienie ich przez odnawialne źródła energii. Do przyszłości należy więc udoskonalanie i poszukiwanie nowych metod optymalnego wykorzystania energii z naturalnych źródeł. Możliwości są duże więc marnotrawstwem byłoby nie wykorzystanie ich.

Elżbieta Lasota