Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Energetyczna słoma – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Energetyczna słoma


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

W słomie ,,drzemie’’ energia. W energetyce znajduje zastosowanie słoma wszystkich gatunków zbóż, rzepaku oraz gryki. Szczególnie wartościowa jest słoma żytnia, pszenna, pszenżytnia, rzepakowa, gryczana oraz osadki kukurydzy.

Słoma ze zbóż wykorzystywana jest w gospodarstwach rolnych zasadniczo jako ściółka, w niewielkim zakresie jako pasza. Do celów energetycznych wykorzystuje się jej nadwyżki. Dużą wartość energetyczną ma nieprzydatna w rolnictwie słoma rzepakowa i słonecznikowa. Ma to szczególne znaczenie, gdyż w ostatnich latach znacznie zwiększył się areał uprawy rzepaku. Wartość opałowa słomy zależy w od jej wilgotności. Zbyt wilgotna słoma ma mniejszą wartość energetyczną i powoduje większą emisję zanieczyszczeń podczas spalania. Dlatego ustalone są normy, określające maksymalną dopuszczalną wilgotność słomy. Normy te są różne dla różnych urządzeń. Przyjmuje się, że wilgotność słomy powinna utrzymywać się w granicach 18–25%.

Wykorzystanie biomasy jest korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska, szczególnie ze względu na zmniejszoną emisję zanieczyszczeń.

Słomę do produkcji biopaliwa wykorzystuje istniejąca  od niedawna w Czyżewie w powiecie wysokomazowieckim firma Biomaz Sp. z o.o.

Firma Biomaz Sp. z o.o. w Czyżewie funkcjonuje od 2009 roku. Rozruch produkcji nastąpił pod koniec 2010 r. Zakład zatrudnia około 15-20 osób. Są to pracownicy biurowi, bezpośrednio zatrudnieni w produkcji oraz kierowcy. Firma dysponuje własnym transportem. Obecnie produkowany jest pelet (granulat) ø 8 mm i długości 2–3 cm. Linia produkcji brykietu znajduje się  w fazie rozruchu. Produkcja peletu polega na poddaniu biomasy trzem kolejnym procesom: suszenia, mielenia i prasowania. Surowcem do produkcji granulatu jest słoma i siano. Przerób wynosi ok. 40 ton/dobę.

Obszar skupu surowca to region północno-wschodni, tj. w promieniu 150 km od zakładu. Skupowana jest słoma żytnia, pszenna, pszenżytnia, rzepakowa ze zbiorów w danym roku lub z lat poprzednich tzw. słoma szara. W ostatnim roku do produkcji użyto również słomę kukurydzianą. Odbiór słomy może odbywać się transportem własnym lub dostawcy. Produkowany przez spółkę pelet w formie luzu odbierany jest przez elektrociepłownie w Warszawie, Ostrołęce i Białymstoku. Pakowany jest w Big Bagi (opakowania o pojemności kilku m3) a także mniejsze o wadze 500–600 kg oraz na potrzeby indywidualnych klientów w worki 20 kg. Cena produktu waha się w zależności od opakowania od 560 do 580 zł brutto/tonę. Granulat jako paliwo nadaje się do wykorzystania zarówno w instalacjach indywidualnych, jak i systemach ciepłowniczych po odpowiedniej modernizacji urządzeń grzewczych. Może być z powodzeniem stosowany również przy grillowaniu.

Firma chętnie nawiąże długotrwałą współpracę na dostawę surowca. W celu zapewnienia ciągłości dostaw podpisywane są umowy kontraktacyjne. Istnieje również możliwość kontraktacji roślin energetycznych.

Grażyna Gnatowska