Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ciepło z pola – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ciepło z pola


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Dobry sposób na wykorzystanie zbędnej słomy nie tylko z własnego gospodarstwa znaleźli rolnicy z Bukowa w powiecie grajewskim. Zainstalowali brykieciarkę pozwalającą wykorzystać słomę na opał.

ochr071_1Częstym problemem rolników uprawia-jących zboże jest zagospodarowanie słomy. Oczywiście, w pierwszej kolejności rolnik przeznacza ją na ściółkę i paszę dla bydła, ale nadwyżka czasami pozostaje. Albo ją prasuje w bele lub kostki, albo z orką wprowadza do gleby wzbogacając ziemię w próchnicę. W Polsce występuje nadwyżka produkcji słomy około 10 mln ton. W każdej gminie można spotkać porośnięte bele sprasowanej, bezużytecznej słomy.

Ciepło ze słomy

Prosty, efektywny i przyjazny dla środowiska sposób na wykorzystanie zbędnej słomy znaleźli Tomasz i Genowefa Borkowscy z Bukowa w gminie Rajgród. Wykorzystując fundusze PROW 2007-2013 z programu “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, zakupili za 185 tys. zł brykieciarkę hydrauliczną do produkcji brykietów ze słomy, siana, trocin, makulatury i innych surowców mogących służyć do produkcji ciepła. Jest to pierwsza taka inwestycja w gospodarstwie rolnym w powiecie grajewskim pozwalająca wykorzystać biomasę do celów energetycznych.

Produkcja brykietów

ochr071_2Urządzenie prasuje słomę w brykiety pod ciśnieniem 210 barów, w ciągu godziny może wytworzyć 220 kg brykietów. Surowiec do produkcji brykietów nie może zawierać więcej niż 18% wilgoci. Aktualnie rolnicy robią brykiety wykorzystując własną słomę. Planują też kupować słomę od innych rolników ale jej cena nie może przekraczać 130 zł/tonę.

Brykieciarkę zamontowali w zaadaptowanym na ten cel garażu. Urządzenie pracuje już od listopada 2009 r. W międzyczasie rolnicy udoskonalili technologię i zastosowali własne rozwiązania. W ciągu miesiąca wyprodukowali i sprzedali ok. 50 ton brykietu do elektrowni w sąsiednim województwie. Borkowscy oferują swój brykiet w cenie 340 zł/tonę. Za nieodpłatnie przekazaną tonę słomy oddają 330 kg brykietu.

Słoma zamiast węgla

W najbliższym czasie brykiety lub pelety ze słomy i siana mogą stać się podstawowym surowcem energetycznym na wsi. Państwo Borkowscy już ogrzewają brykietami dom o pow. 300 m2. Dziennie zużywają ok. 50 kg surowca. Odpadem z pieca jest 2-4 kg popiołu idealnie nadającego się na nawóz pod warzywa, drzewa lub krzewy owocowe. Przez cały okres grzewczy zużyją około 8 ton słomy. Taką ilość słomy można zebrać z około 3 ha gruntów ornych. Według wyliczeń 1,5 tony brykietów ze słomy zastępuje kalorycznością tonę węgla kamiennego.

Zachętą ze strony UE promującą stosowanie biomasy w wiejskiej energetyce cieplnej powinny być dopłaty dla producentów, między innymi brykietów ze słomy. Obniżyłyby koszty produkcji tego paliwa. Przy rosnących cenach węgla, energii elektrycznej i oleju opałowego – słoma, a nie ziarno zbóż – mogą ogrzewać piece na obszarach wiejskich.

Jan Lebiedziński