Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ciepła woda za darmo – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ciepła woda za darmo


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Kolektory słoneczne, szeroko propagowane, jako źródło taniej a wręcz czasami jako darmowej ciepłej wody użytkowej, poza wydatkiem za zakup instalacji oraz kosztami eksploatacyjnymi gwarantują stały dostęp ciepłej wody w gospodarstwie w okresie letnim. Jednak wysokie koszty zakupu instalacji odstraszają wielu chętnych od ich zakupu.

Istnieje szereg mechanizmów współfinansujących poczynając od flagowego programu NFOŚiGW przez dotację z ARiMR po różne wsparcia ze strony samorządów lokalnych.

Dopłata z NFOŚiGW polega na zwrocie 45% zaciągniętego kredytu na zakup elementów instalacji i jej montażu. Wysokość dotacji nie może przekraczać kwoty 2,5 tys. zł na m2. Przed rozpoczęciem montażu instalacji należy zawrzeć umowę kredytową z jednym z 6 wytypowanych przez Fundusz banków. W tym przypadku oprócz kosztów instalacji, jakie inwestor musi ponieść należy również liczyć się z kosztami za rozpatrzenie wniosku kredytowego, prowizji od udzielonego kredytu, odsetkami bankowymi oraz podatkiem dochodowym od dotacji, które nie są kosztami kwalifikowanymi. Banki wymagają również, aby kolektor posiadał certyfikat, a jego montażem zajmowała się wyspecjalizowana firma z odpowiednimi uprawnieniami. Po uwzględnieniu wszystkich kosztów realny zwrot wyniesie nie 45% jak podaje Fundusz, a jedynie 19%. Według firm dostarczających kolektory kompletna instalacja dla 4-osobowej rodziny kosztuje w granicach 9-10 tys. złotych. Wprowadzenie kolektora słonecznego w miejsce instalacji elektrycznej pozwala na zwrot kosztów instalacji (z dotacją) po upływie 5 lat, natomiast zastępując system węglowy zwrot nakładów potrwa 19 lat!

Inną formą wsparcia jest zakup kolektora w ramach PROW 2007-2013 w wysokości zwrotu 50% kosztów kwalifikowanych realizowany przez ARiMR. Oprócz programów centralnych, różne organizacje lokalne i jednostki samorządu terytorialnego organizują dla mieszkańców działania propagujące pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych. Przykładem takich działań jest projekt gminy Zawady polegający na montażu kolektorów słonecznych przy kosztach ponoszonych przez właściciela na poziomie 1500 zł. Jednym z warunków jest założenie kolektora do potrzeb gospodarstwa domowego oraz poniesienie kosztów remontu budynku przez właściciela. W tym programie instalacja przez okres lat 7 jest własnością gminy a wszelkie koszty przeglądu i konserwacji ponoszone są przez użytkownika.

Koszty montażu oraz niepewny okres użytkowania urządzenia wielu potencjalnych użytkowników powstrzymuje przed podjęciem decyzji o założeniu instalacji, jednak stale rosnące ceny prądu elektrycznego i innych źródeł energii być może przyczynią się do szerszego korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Wojciech Lenczewski