Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Biomasa roślinna – tanie i ekologiczne źródło ciepła – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Biomasa roślinna – tanie i ekologiczne źródło ciepła


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Stale wzrastające zapotrzebowanie na energie powoduje coraz to większe zużycie paliw kopalnych powodując wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. Wzrost ten w znaczącym stopniu wpływa na nasilenie efektu cieplarnianego i zmiany w klimacie Ziemi.

W celu uniknięcia trudnych do przewidzenia kataklizmów uznano, że podstawowym obowiązkiem ludzkości na początku XXI wieku jest ograniczenie emisji CO2 z wszystkich procesów technologicznych.

Głównymi działaniami mogącymi ograniczyć emisję CO2 do atmosfery są:

  • zmniejszenie zużycia energii, co uzyskuje się przez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych polegających na ociepleniu zewnętrznych przegród budowlanych, wymianie okien, i drzwi,
  • modernizacji i automatyzacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  • zwiększenie sprawności przetwarzania energii chemicznej paliw na energię użyteczną, co uzyskuje się przez zastosowanie do ogrzewania kotłów, pieców, kominków i instalacji o wysokich sprawnościach, cechujących się nowoczesną konstrukcją i automatyzacją stosowanych urządzeń,
  • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co uzyskuje się przez zastępowanie paliw kopalnych (węgla, oleju i gazu) paliwami odnawialnymi (drewno, słoma, ziarno owsa, biopaliwa, biogaz) oraz systemami wykorzystującymi energię słoneczną (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne) czy geotermalną (pompy ciepła).

Biomasa roślinna (drewno, słoma, ziarno owsa) są obiecującym źródłem energii odnawialnej, gdyż podczas spalania emituje mniej SO2 niż węgiel. Bilans emisji dwutlenku węgla jest zerowy ponieważ podczas spalania do atmosfery oddawane jest tyle CO2 ile wcześniej rośliny pobrały z otoczenia. Biomasa jest, zatem o wiele bardziej wydajna niż węgiel, a przy tym jest stale odnawialna w procesie fotosyntezy.

Ponadto rozwój odnawialnych źródeł energii jest konieczny, ze względu na nasze członkowstwo w Unii Europejskiej. Ważne jest również to, że zasoby paliw kopalnych są obliczone na określoną ilośc lat. Zwiększony popyt przy zmniejszającej się podaży, będzie powodował coraz to większy wzrost cen. Cena węgla będzie podążała za ceną oleju i gazu, co będzie powodowało nieopłacalność stosowania tego paliwa w małych kotłach. Odwrotne tendencje będą natomiast kształtowały rynek paliw odnawialnych, który będzie rynkiem lokalnym. Zwiększone zużycie będzie powodowało zwiększoną produkcję obniżając koszty jednostkowe. Cena paliw ze źródeł odnawialnych powinna kształtować się na bazie kosztów i stawać się niezależną od zmian cen paliw kopalnych na rynkach światowych. Zatem stosowanie biomasy roślinnej na cele energetyczne powinno znajdować coraz to większe zainteresowanie producentów roślin bioenergetycznych oraz firm, które będą prowadzić skup biomasy. Skupem biomasy na większą skale są zainteresowane Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Elektrownie. Najlepszym rozwiązaniem jest aby te przedsięwzięcia objęte były ścisłą współpracą lokalnych producentów (Grup Producenckich), którym łatwiej będzie zorganizować produkcję, zbiór i sprzedaż biomasy z roślin bioenergetycznych.

W ostatnich latach obserwuje się przyśpieszony rozwój technologii spalania biomasy stałej. Produkowane są obecnie kotły o różnych mocach z automatycznie sterowanym procesem podawania paliw stałych w postaci drewna, zrębków drzewnych, pelletu lub ziarna owsa, brykietu, bel lub kostek ze słomy. Sprawności tych kotłów przekraczają 90%, a emisje gazów szkodliwych i pyłów są porównywalne z emisjami z najlepszych kotłów olejowych i gazowych z tą przewagą, że dla biopaliw bilans CO2 jest równy zero.

Spadek cen zbóż powoduje zainteresowanie się możliwościami wykorzystania owsa jako ekopaliwa. Oprócz nowych kotłów w ofercie firm są palniki na owies, które można zamontować do posiadanego już pieca CO. Tak, owszem dom może być ogrzewany owsem, ale jest tu problem natury etycznej. Względy ekonomiczne przemawiają zaś za stosowaniem owsa jako paliwa. Takie instalacje już funkcjonują, a opał do nich jest w zasięgu naszych pól i magazynów zbożowych.

Opracowanie: mgr inż. Eugeniusz Mystkowski