Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – FDPA w Warszawie, realizuje projekt nt. „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska”.

Projekt obejmuje seminarium w dniu 21.06.2013 r. dla doradców z Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE w woj. podlaskim. Kolejnym etapem będzie konferencja wojewódzka dla 100 osób, która planowana jest w miesiącu październiku, podczas Targów Ogrodniczych “Jesień w sadzie i ogrodzie” – 13.10.2013 r.

Zgodnie z założeniami projektu doradztwo z zakresu OZE jest prowadzone w Powiatowych Punktach Konsultacyjnych i w PODR w Szepietowie. Działania w zakresie podejmowanych w terenie inwestycji z odnawialnych źródeł energii rejestrowane są w istniejącym na stronie www.odr.pl wykazie.

Projekt „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” jest realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z 16 Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe, efektywne edukowanie i informowanie o biogazowniach oraz ich wpływie na rolnictwo i obszary wiejskie.

Projekt zakłada szkolenia, seminaria, konferencje wojewódzkie i publikacje na temat różnego typu biogazowni (biogazownie rolnicze, utylizujące pozostałości z produkcji rolniczej i z przemysłu rolno – spożywczego i inne). Odbiorcami tych działań będą mieszkańcy wsi, doradcy rolni, rolnicy, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, przedsiębiorcy, media, jak również instytucje decydujące o kształcie polityki ekologicznej i energetycznej.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: www.bio-gazownie.edu.pl

 

Szczegółowych informacji odnośnie realizacji projektu „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska” udziela Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska tel. 86 275 89 19.