Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Adler Agro uruchomił pierwszą na Podlasiu biogazownię rolniczą – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Adler Agro uruchomił pierwszą na Podlasiu biogazownię rolniczą


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Adler Agro uruchomił pierwszą na Podlasiu biogazownię rolniczą

 

Przedsiębiorstwo posiadające tysiąc hektarów upraw na Podlasiu uruchomiło własną biogazownię. Trwa rozruch biogazowni Adler Biogaz w Rybołach przy trasie Białystok – Lublin. Zakład o mocy 1 MW składa się z dwóch generatorów, jeden z nich pracuje już od kilku tygodni. Wkrótce uruchomiony będzie drugi generator i na wiosnę biogazownia rozpocznie działalność na pełnych obrotach – zapowiada Grzegorz Sienkiewicz, specjalista ds. marketingu spółki Adler Agro, inwestora przedsięwzięcia. Inwestycja została dofinansowana z regionalnego programu operacyjnego. Całkowita wartość projektu wynosiła niemal 12,3 mln zł z czego ponad 4 mln zł pochodziło z funduszy UE a prawie 734 tys. zł z budżetu województwa podlaskiego. Na pewno spółce pomaga dostęp do własnego substratu. Posiadamy tysiąc hektarów gruntów i na części z nich uprawiamy kukurydzę – wyjaśnia Grzegorz Sienkiewicz. Kiszonka z kukurydzy jest przechowywana w kilku silosach. Dodatkowo substratu do biogazowni dostarcza własna ferma trzody chlewnej. Od okolicznych rolników spółka kupuje tylko część surowców. Bez zabezpieczenia własnych surowców trudno byłoby zapewnić funkcjonowanie biogazowni. Dzięki własnemu zapleczu nie jesteśmy uzależnieni od cen rynkowych ani zmienności dostawców – dodaje Grzegorz Sienkiewicz. Spółka energię elektryczną z biogazowni sprzedaje do sieci przesyłowej, zaś energię cieplną wykorzystuje na własne potrzeby. Biogazownia to inwestycja na lata, dopiero po pełnych dwóch sezonach jej pracy będzie można powiedzieć, czy poniesione nakłady inwestycyjne zwrócą się.

Według rejestru Agencji Rynku Rolnego, w kraju działa 37 biogazowni rolniczych.

Za zgodą Pani Paszko Heleny Kierownika AdlerBiogaz w Rybołach k/Białegostoku.

Opracował: mgr inż. Eugeniusz Mystkowski